اشعیا باب ۴۸ آیه ۱۷

image_pdfimage_print
اشعیا باب ۴۸ آیه ۱۷
اشعیا باب ۴۸ آیه ۱۷

اشعیا باب ۴۸ آیه ۱۷

خدای قدّوس اسرائیل-‌خداوندی که منجی توست- می‌گوید:
«من خداوند، خدای تو هستم، خدایی که می‌خواهد خیر و صلاح خودت را به تو بیاموزد و تو را به راهی که می‌باید بروی، رهبری می‌کند.