دوم قرنتیان باب ۱۰  آیه ۵

image_pdfimage_print
دوم قرنتیان باب ۱۰  آیه ۵
دوم قرنتیان باب ۱۰  آیه ۵

دوم قرنتیان باب ۱۰  آیه ۵

و هر مانعی که در مقابل شناخت خدا قرار بگیرد از بین می‌بریم و تمام افکار و خیالات را تحت فرمان مسیح در می‌آوریم.