عبرانیان باب ۱۲ آیه ۲

image_pdfimage_print
عبرانیان باب ۱۲ آیه ۲
عبرانیان باب ۱۲ آیه ۲

عبرانیان باب ۱۲ آیه ۲

به عیسی که ایمان ما را به وجود آورده و آن را کامل می‌گرداند، چشم بدوزیم. چون او به‌خاطر شادی‌ای که در انتظارش بود، متحمّل صلیب شد و به رسوایی مردن بر روی صلیب اهمیّت نداد و بر دست راست تخت الهی نشسته است.