غلاطیان باب ۲ آیه ۲۰

image_pdfimage_print
غلاطیان باب ۲ آیه ۲۰
غلاطیان باب ۲ آیه ۲۰

غلاطیان باب ۲ آیه ۲۰

من با مسیح مصلوب شده‌ام به طوری که دیگر آنکه زندگی می‌کند من نیستم، بلکه مسیح است که در من زندگی می‌کند و در خصوص این زندگانی جسمانی‌ای که اکنون دارم، فقط به وسیلهٔ ایمان به پسر خدا که مرا محبّت کرد و جان خود را به‌خاطر من داد، زندگی می‌کنم.