یوحنا باب ۱۳ آیه ۳۵

image_pdfimage_print
یوحنا باب ۱۳ آیه ۳۵
یوحنا باب ۱۳ آیه ۳۵

یوحنا باب ۱۳ آیه ۳۵

اگر نسبت به یکدیگر محبّت داشته باشید، همه خواهند فهمید که شاگردان من هستید.»