تیطس باب ۲ آیه ۱۱

image_pdfimage_print
تیطس باب ۲ آیه ۱۱
تیطس باب ۲ آیه ۱۱

تیطس باب ۲ آیه ۱۱

 زیرا فیض خدا ظاهر شده و نجات را در برابر همه قرار داده است