رومیان باب ۸  آیه ۳۱

image_pdfimage_print
رومیان باب ۸  آیه ۳۱
رومیان باب ۸  آیه ۳۱

رومیان باب ۸  آیه ۳۱

پس در برابر این چیزها چه بگوییم؟ اگر خدا پشتیبان ماست، کیست که برضد ما باشد؟