دوم تواریخ باب ۷ آیه ۱۴

image_pdfimage_print
دوم تواریخ باب ۷ آیه ۱۴
دوم تواریخ باب ۷ آیه ۱۴

دوم تواریخ باب ۷ آیه ۱۴

اگر قوم من که به نام من خوانده می‌شوند، نزد من دعا کنند و توبه نمایند و از راههای پلید خود باز گردند، آنگاه من از آسمانها خواهم شنید و گناهان ایشان را خواهم بخشید و کامیابی به سرزمین آنها خواهم داد.