رومیان باب ۸ آیه ۱۸

image_pdfimage_print
رومیان باب ۸ آیه ۱۸
رومیان باب ۸ آیه ۱۸

رومیان باب ۸ آیه ۱۸

به عقیدهٔ من درد و رنج کنونی ما ابداً با جلالی که در آینده برای ما ظاهر می‌شود، قابل مقایسه نیست.