رومیان باب ۵ آیه ۳

image_pdfimage_print
رومیان باب ۵ آیه ۳
رومیان باب ۵ آیه ۳

رومیان باب ۵ آیه ۳

۳بلکه در زحمات خود نیز شاد هستیم. زیرا می‌دانیم که زحمت، بردباری را ایجاد می‌کند