رومیان باب ۵ آیه ۴

image_pdfimage_print
رومیان باب ۵ آیه ۴
رومیان باب ۵ آیه ۴

رومیان باب ۵ آیه ۴

۴و بردباری موجب می‌شود که مورد قبول خدا شویم و این امر امید را می‌آفریند.