رومیان باب ۱۱ آیه ۳۳

image_pdfimage_print
رومیان باب ۱۱ آیه ۳۳
رومیان باب ۱۱ آیه ۳۳

رومیان باب ۱۱ آیه ۳۳

دولتمندی خدا چقدر عظیم و حکمت و معرفت او چقدر عمیق است! هدفهای او غیرقابل درک و راههای او غیرقابل فهمند!