مکاشفه یوحنا باب ۲۱ آیه ۴

image_pdfimage_print
مکاشفه یوحنا باب ۲۱ آیه ۴
مکاشفه یوحنا باب ۲۱ آیه ۴

مکاشفه یوحنا باب ۲۱ آیه ۴

 او هر اشکی را از چشمان آنها پاک خواهد کرد. دیگر از مرگ و غم و گریه و درد و رنج خبری نخواهد بود، زیرا چیزهای کهنه درگذشته است.»