فیلیپیان باب ۴ آیه ۶

image_pdfimage_print

IMG_20180528_223133_265.jpg

فیلیپیان باب ۴ آیه ۶

نگران هیچ چیز نباشید، بلکه همیشه در هر مورد با دعا و مناجات و سپاسگزاری تقاضاهای خود را در پیشگاه خدا ابراز نمایید.