یوحنا باب ۸ آیه ۳۲

image_pdfimage_print
IMG_20181006_220104_342.jpg

یوحنا باب ۸ آیه ۳۲

و حقیقت را خواهید شناخت و حقیقت شما را آزاد خواهد کرد.»