اشعیا

image_pdfimage_print

معرّفی کتاب این کتاب به نام یکی از انبیای بزرگ است که در نیمه قرن هشتم قبل از میلاد در اورشلیم زندگی می‌کرد. این کتاب را می‌توان به سه بخش عمده تقسیم نمود: ۱- فصلهای ۱‏-۳۹ پیامی دارد برای مردم یهودا در پادشاهی جنوب اسرائیل، زمانی‌که مورد تهدید همسایهٔ قدرتمند خود یعنی آشور قرار گرفته بودند. اشعیا ملاحظه می‌کند که تهدید اصلی، در واقع از جانب همسایهٔ آنها، یعنی آشور نیست، بلکه مهمتر از آن، گناه قوم و بی‌اطاعتی و عدم اعتماد و اطمینان آنان به خدا می‌باشد. پس اشعیا با رفتار و گفتار واضح و روشن، قوم و رهبران آنها را خطاب کرد و آنها را به زندگی در راه راستی و عدالت دعوت می‌کند و به آنها هشدار می‌دهد که اگر به کلمات الهی توجّه نکنند، خرابی و نیستی در پیش دارند. همچنین به آنها از برقراری صلح جهانی و آمدن پادشاهی از نسل داوود خبر می‌دهد که سلطنت ایده‌آل برپا خواهد نمود. ۲- فصلهای ۴۰‏-۵۵ پیامی دارد برای مردم یهودا، در زمانی‌که عدّهٔ زیادی از آنان بدون امید در بابل اسیر بودند. این نبی شرح می‌دهد که خدا در صدد آزادی و رهایی بنی‌اسرائیل بوده و آنها را از اسارت، به اورشلیم بازخواهد گردانید تا زندگی تازه‌ای را شروع کنند. مهمترین موضوع این فصلها این است که خدا، خداوند تاریخ است و نقشهٔ او برای بنی‌اسرائیل شامل رسالتی برای تمام مردم دنیا و عموم ملل و قبایل است. فصلهایی که در خصوص «خادم خداوند» می‌باشد، بهترین فصلهای عهد عتیق شناخته شده است. ۳- فصلهای ۵۶‏-۶۶ خطاب به مردمی است که از اسارت رهایی یافته به اورشلیم برگشته بودند و آنها را مطمئن می‌سازد که خداوند به تمام وعده‌های خود عمل خواهد نمود. در این قسمت توجّه خاصّی برای عدالت و راستی، نگه‌داری سبت و قربانی‌ها و دعاها گردیده‌ است. قسمت برجسته این فصلها، فصل ۶۱ آیات ۱ و ۲ می‌باشد که عیسی مسیح خداوند در ابتدای خدمات خود به آنها اشاره می‌کند. تقسیم‌بندی کتاب هشدارها و وعده‌ها ۱‏:۱‏-۶‏:۱۲ مجازات امّتها ۱‏:۱۳‏-۱۸‏:۲۳ داوری خدا بر جهان ۱‏:۲۴‏-۱۳‏:۲۷ هشدارها و وعده‌های دیگر ۱‏:۲۸‏-۱۰‏:۳۵ حزقیا پادشاه یهودا و آشوری‌ها ۱‏:۳۶‏-۸‏:۳۹ پیامهای وعده و امید ۱‏:۴۰‏-۱۳‏:۵۵ هشدارها و وعده‌ها ۱‏:۵۶‏-۲۴‏:۶۶

اشتراک گذاری :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

دیدگاهتان را بنویسید