اعداد

image_pdfimage_print
معرّفی کتاب
کتاب اعداد، شرح وقایع بنی‌اسرائیل در طی چهل سالی است که آنها کوه سینا را ترک کرده و به نواحی شرقی مرز کنعان رسیدند. اسم این کتاب اشاره به دو واقعهٔ سرشماری دارد که موسی ابتدا در کوه سینا، قبل از حرکت قوم انجام داد و سپس بعد از یک نسل در سرزمین موآب، یعنی در شرق رود اردن دوباره تکرار شد. بنی‌اسرائیل بعد از سرشماری اول، کوشش کردند که در قادش برنیع در مرز جنوبی کنعان به زمین کنعان وارد شوند ولی موفّق نشدند. مدّتی بعد از اینکه سالهای زیادی در این منطقه زندگی کردند، به منطقهٔ شرق رود اردن رفتند، جایی‌که عدّه‌ای از آنان در آنجا ماندند و عدّه‌ای نیز آمادهٔ عبور از رود اردن شدند.
مردم اغلب هنگام روبه‌رو شدن با سختیها مأیوس می‌شدند و می‌ترسیدند و علیه خدا و موسی، مردی که خدا او را انتخاب کرد تا آنها را رهبری کند، قیام می‌کردند. امّا خدا در پیمان خود وفادار و پایدار بود و هر چند بنی‌اسرائیل ضعیف و نافرمانبردار بودند، از آنها مراقبت و نگهداری نمود. موسی نیز استوار و پایدار باقی بود، هرچند گاهی صبر خود را در خدمت به خدا و مردم خویش از دست می‌داد.
تقسیم‌بندی کتاب
آماده شدن بنی‌اسرائیل برای ترک کوه سینا ۱‏:۱‏-۲۳‏:۹
الف- سرشماری اول ۱‏:۱‏-۴۹‏:۴
ب- قوانین و مقرّرات مختلف ۱‏:۵‏-۲۶‏:۸
ج- دومین عید فصح ۱‏:۹‏-۲۳
از کوه سینا تا موآب ۱‏:۱۰‏-۳۵‏:۲۱
وقایع موآب ۱‏:۲۲‏-۴۲‏:۳۲
خلاصهٔ مهاجرت از مصر تا موآب ۱‏:۳۳‏-۴۹
دستورات قبل از عبور از رود اردن ۵۰‏:۳۳‏-۱۳‏:۳۶