افسسیان

image_pdfimage_print
معرّفی کتاب
مقصود نامهٔ پولس به افسسیان این است که نقشهٔ خدا را برای اتّحاد تشریح نماید و بگوید که خدا در نظر دارد تمام خلقت را در مسیح متّحد سازد. یعنی «همهٔ چیزهایی که در آسمان و زمین هستند تحت فرمان مسیح با هم جمع شوند.» (۱۰‏:۱) و نیز از قوم خدا درخواست می‌کند که در انجام این نقشهٔ بزرگ الهی برای اتّحاد خلقت در عیسی مسیح زندگی کند.
در قسمت اول نامهٔ افسسیان، نویسنده موضوع اتّحاد را توسعه می‌دهد و بیان می‌کند که چگونه خدا مردم را انتخاب کرده است تا به او تعلّق داشته باشند و چطور آنها به وسیلهٔ عیسی مسیح آمرزیده شده، از گناه آزاد شده‌اند و چگونه وعدهٔ بزرگ خدا به وسیلهٔ روح‌القدس تضمین گردیده است. در قسمت دوم، نویسنده از خوانندگان درخواست می‌کند طوری زندگی کنند که یگانگی آنها در مسیح، در زندگی آنها با همدیگر واقعیّت پیدا کند.
مَثَلهای متعدّدی در این رساله بکار رفته است تا نشان دهد که یگانگی قوم خدا با عیسی مسیح چگونه است. کلیسا به منزلهٔ بدن است و مسیح سر آن، کلیسا به منزلهٔ ساختمانی است که مسیح سنگ زاویهٔ آن است، یا همسری که مسیح شوهر آن می‌باشد. این نامه، بیان عالی و قاطعی است از اینکه افکار نویسنده تحت فیض خدا در مسیح، به صورت نوشته درآمده است. همه‌چیز در نور محبّت، قربانی، آمرزش و پاکی مسیح دیده می‌‌شود.
تقسیم‌بندی کتاب
مقدّمه ۱‏:۱‏-۲
مسیح و کلیسا ۳‏:۱‏-۲۱‏:۳
زندگی جدید در مسیح ۱‏:۴‏-۲۰‏:۶
خاتمه ۲۱‏:۶‏-۲۴
اشتراک گذاری :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

دیدگاهتان را بنویسید