افسسیان باب ۱

مقدّمه
۱از طرف پولس که به ارادهٔ خدا، رسول مسیح عیسی است به مقدّسین در شهر افسس که در اتّحاد خود با مسیح عیسی وفادارند.
۲فیض و آرامش پدر ما خدا و عیسی مسیح خداوند با شما باد.
برکات روحانی
۳خدا و پدر خداوند ما عیسی مسیح را سپاس گوییم، زیرا او ما را در اتّحاد با مسیح از همهٔ برکات روحانی در قلمرو آسمانی بهره‌مند ساخته است. ۴خدا ما را قبل از آفرینش دنیا در مسیح برگزید تا در پیشگاه او مقدّس و بی‌عیب باشیم. به سبب محبّت خود ۵و بر حسب صلاحدید ارادهٔ خویش، برای ما مقدّر فرمود که به وسیلهٔ عیسی مسیح فرزندان او شویم. ۶تا خدا را برای فیض پر شکوه او که به رایگان در پسر عزیز خود به ما بخشیده است، سپاس گوییم. ۷↵ از راه اتّحاد با مسیح و به وسیلهٔ خون اوست که ما رهایی یافته، و گناهان ما بخشیده شد و چقدر عظیم است آن فیضی که خدا ۸به فراوانی به ما بخشیده است. ۹خدا آنچه را که منظور نظرش بود، به عمل آورد و نقشهٔ نهان خود را که قبلاً در شخص مسیح تحقّق یافته بود، با دانش و بینش بر ما آشکار ساخته است۱۰که در وقت معیّن نقشهٔ او عملی شود و کلّیهٔ کاینات یعنی همهٔ چیزهایی که در آسمان و زمین هستند، تحت فرمان مسیح با هم جمع شوند.
۱۱خدایی که همه‌چیز را بر طبق اراده و نقشهٔ خود انجام می‌دهد، ما را انتخاب کرد تا از آنِ او بشویم. زیرا ما را از ازل بر طبق ارادهٔ خویش برگزیده بود. ۱۲پس ما که اولین افرادی بودیم که به مسیح امیدوار شدیم، باید بزرگی خدا را بستاییم.
۱۳شما نیز وقتی پیام حقیقت یعنی مژدهٔ نجات خود را شنیدید و به او ایمان آوردید، با او متّحد شدید و خدا با اعطای روح‌القدس، که قبلاً وعده داده بود مهر مالکیّت خود را بر شما نهاده است.۱۴روح خدا ضامن آن است که ما آنچه را او به قوم خود وعده داده است، خواهیم یافت و به ما اطمینان می‌دهد که خدا به متعلّقان خود آزادی کامل خواهد بخشید، پس جلال و شکوه خدا را بستاییم.
دعای پولس
۱۵به این سبب، اکنون که از ایمان شما به عیسی خداوند و محبّت شما نسبت به همهٔ مقدّسین باخبر شده‌ام، ۱۶از سپاسگزاری به درگاه خدا به‌خاطر شما باز نمی‌ایستم و شما را در دعاهایم به‌یاد می‌آورم. ۱۷من دعا می‌کنم، آن خدایی که عیسی مسیح خداوند، او را به ما شناسانید -‌آن پدر پُر جلال- روح حکمت و الهام به شما عطا فرماید تا او را کاملاً بشناسید. ۱۸و از او می‌خواهم که چشمان دل شما را روشن سازد تا به چگونگی امیدی که خدا شما را به آن دعوت کرده است و به ثروتمندی و شکوه بهره‌ای که خدا به مقدّسین خود وعده داده است ۱۹و به عظمت بی‌قیاس قدرت او، که در ما ایمانداران در کار است، پی ببرید. ۲۰این همان قدرت عظیمی است که خدا بکار برد، وقتی مسیح را پس از مرگ زنده گردانید و در دست راست خود، در جایهای آسمانی قرار داد ۲۱و او را بالاتر از هر سلطه، اقتدار، قدرت، پادشاهی و هر مقام دیگر که بتوان ذکر کرد، نه تنها در این دنیا بلکه در دنیای آینده نیز، قرار داد. ۲۲خدا همه‌چیز را زیر پای مسیح نهاد و به‌خاطر کلیسا، او را بالاتر از هر چیز قرار داد. ۲۳کلیسایی که بدن اوست و تمام وجود او را دربر می‌گیرد و در عین حال تمام کاینات را با حضور خود پُر می‌سازد.