افسسیان باب ۴

image_pdfimage_print
اتّحاد در بدن مسیح
۱↵ بنابراین، من که به‌خاطر خداوند زندانی هستم از شما تقاضا می‌کنم، زندگی شما شایستهٔ مقامی باشد که به آن خوانده شده‌اید. ۲↵ همیشه فروتن، ملایم و بردبار باشید و با محبّت یکدیگر را تحمّل کنید. ۳↵ برای حفظ آن وحدتی که روح‌القدس به وجود می‌آورد و با رشته‌های صلح و صفا به هم پیوسته می‌شود، نهایت کوشش خود را بکنید. ۴همان‌طور که یک بدن و یک روح‌القدس است، خدا نیز در وقتی‌که شما را خواند، یک امید به شما داده است. ۵و همچنین یک خداوند و یک ایمان و یک تعمید؛ ۶و یک خدا وجود دارد که پدر همه و بالاتر از همه بوده و در همه کار می‌کند و در همه ساکن است.
۷امّا به هر یک از ما بر حسب سخاوت و بخشایش مسیح عطیهٔ خاصّی داده شده است. ۸به این جهت کلام خدا می‌فرماید:
«وقتی او به آسمان بالا رفت
اسیران را به اسارت برد؛
و عطایایی به آدمیان بخشید.»
۹آیا مقصود از بالا رفتن جز این است که اول به جهان زیرین پایین آمده بود؟ ۱۰پس آن کسی‌که پایین آمد، همان است که بالا رفت. او بالاتر از تمام آسمانها رفته است تا کلّیهٔ کاینات را با حضور خود پر سازد. ۱۱او عطایای مختلفی به مردم بخشید یعنی: بعضی را برای رسالت، بعضی را برای نبوّت، بعضی را برای بشارت و بعضی را برای شبانی و تعلیم برگزید، ۱۲تا مقدّسین را در کاری که برای او انجام می‌دهند، مجهّز سازد تا به این وسیله بدن مسیح را تقویت نمایند. ۱۳تا ما همه به آن وحدتی که در ایمان و شناسایی فرزند خداست، دست یابیم و مطابق آن میزان کاملی که در مسیح یافت می‌شود، به انسانیّت کامل برسیم. ۱۴در آن صورت دیگر مثل بچّه‌ها نخواهیم بود که با امواج رانده می‌شوند و از بادهای متغیّر تعالیم بشری متلاطم می‌گردند و فریب حیله‌ها و نیرنگهای مردمی را می‌خورند که می‌خواهند آنها را از حقیقت دور سازند، ۱۵بلکه در همان حالی‌که حقیقت را با روح محبّت بیان می‌کنیم ما باید در هر مورد، در مسیح که سر است، رشد کنیم. ۱۶به ارادهٔ او همهٔ اعضای مختلف بدن به وسیلهٔ مفاصلی که برای آنها فراهم شده مربوط و پیوند می‌شوند. پس وقتی هر یک از اعضای بدن به طور جداگانه مرتّب کار کند، تمام بدن رشد می‌کند و خود را در محبّت بنا می‌نماید.
زندگی جدید در مسیح
۱۷پس به نام خداوند این را می‌گویم و بر آن تأکید می‌کنم که شما دیگر نباید مانند کافران که در پیروی از خیالات بیهودهٔ خود به سر می‌برند، زندگی کنید. ۱۸افکار آنها تیره شده است. جهالتی که در میان آنهاست و سخت‌دلی آنان، ایشان را از حیاتی که خدا می‌بخشد، محروم کرده است.۱۹عواطف خود را از دست داده و خود را تسلیم هوی و هوس کرده‌اند و برای ارضاء امیال پست خود، از هیچ کاری فرو‌گذار نمی‌کنند.
۲۰اینها چیزهایی نیست که شما از مسیح یاد گرفتید. ۲۱البتّه اگر واقعاً از مسیح باخبر شده‌اید و در اتّحاد با او، حقیقت را آن‌چنان‌که در عیسی یافت می‌شود، آموخته‌‌اید. ۲۲شما باید از آن زندگی‌ای که در گذشته داشتید، دست بکشید و آن سرشتی را که قبلاً داشتید، از خود دور سازید. زیرا آن سرشت فریب شهوات خود را خورده و در راه هلاکت است. ۲۳دل و ذهن شما باید کاملاً نو شود۲۴و سرشت تازه‌ای را که در نیکی و پاکی حقیقی و به صورت خدا آفریده شده است، به خود بپوشانید.
۲۵پس دیگر به هیچ وجه دروغ نگویید، بلکه همیشه به دیگران راست بگویید، زیرا همهٔ ما اعضای یکدیگریم. ۲۶↵ اگر عصبانی شُدید، نگذارید خشمتان شما را به گناه بکشاند و یا تا غروب آفتاب باقی بماند. ۲۷↵ به ابلیس فرصت ندهید. ۲۸دزد از دزدی دست بردارد و به عوض آن با دستهای خود، با آبرومندی کار کند تا چیزی داشته باشد که به نیازمندان بدهد. ۲۹↵ یک کلمهٔ زشت از دهانتان خارج نشود بلکه گفتار شما به موقع، خوب و سودمند باشد تا در نتیجهٔ آن به شنوندگان فیضی برسد.۳۰روح‌القدسِ خدا را نرنجانید. زیرا او مهر مالکیّت خدا بر شماست و ضامن آمدن روزی است که در آن کاملاً آزاد می‌شوید. ۳۱↵ از این پس دیگر هیچ نوع بغض، غیظ، خشم، داد و فریاد، دشنام و نفرت را در میان خود راه ندهید. ۳۲↵ نسبت به یکدیگر مهربان و دلسوز باشید و چنانکه خدا در شخص مسیح شما را بخشیده است، شما نیز یکدیگر را ببخشید.