امثال باب ۲

پاداش حکمت
۱ای پسر من، هرچه به تو تعلیم می‌دهم یاد بگیر و آنچه به تو دستور می‌دهم، فراموش مکن. ۲به سخنان حکیمانه گوش بده و کوشش کن تا آنها را یاد بگیری.۳بینش را طلب نما و دانایی را جستجو کن. ۴همان‌طور که برای به ‌دست آوردن پول و پیدا کردن گنج زحمت می‌کشی، برای تحصیل حکمت تلاش نما. ۵اگر چنین کنی، معنی ترس از خداوند را می‌فهمی و در شناختن خدا موفّق می‌شوی. ۶خداوند بخشندهٔ حکمت است و عقل و دانایی از جانب اوست. ۷او نیکوکاران را پیروزی می‌بخشد و از آنها پشتیبانی می‌کند. ۸↵ او کسانی را که با دیگران با عدل و انصاف رفتار می‌کنند، محافظت ‌نموده و از کسانی‌که خود را وقف او نموده‌اند، حمایت می‌کند.
۹اگر به من گوش بدهی، راستی و عدالت و انصاف را خواهی شناخت و راه زندگی را پیدا خواهی کرد. ۱۰شخص حکیمی می‌شوی و از عقل خود شادمان می‌گردی.۱۱عقل و دانایی تو، از تو محافظت خواهد کرد ۱۲و تو را از دست شریر و آنهایی که می‌خواهند با سخنان خود تو را فریب بدهند، نجات خواهد داد؛ ۱۳یعنی کسانی‌که راه راست را ترک می‌کنند تا در ظلمت گناه زندگی نمایند. ۱۴از کارهای زشت خود خوشحالند و از دروغهای شرارت‌آمیز خود لذّت می‌برند. ۱۵این افراد ناپایدارند و راه کج را در پیش گرفته‌اند.
۱۶حکمت، تو را از زنا و سخنان فریبندهٔ زنان بدکاره محافظت می‌کند. ۱۷زنانی که به شوهران خود خیانت کرده و پیمان مقدّس خود را فراموش نموده‌اند. ۱۸اگر به خانهٔ آنها داخل شوی، به جادهٔ مرگ قدم گذاشته‌ای. رفتن به آنجا، وارد شدن به دنیای مردگان است. ۱۹کسانی‌که نزد چنین زنانی می‌روند، هیچ‌وقت باز نمی‌گردند و هرگز به راه حیات بازگشت نمی‌کنند. ۲۰بنابراین، باید از مردم نیکوکار پیروی کنی و زندگی مردم عادل را انتخاب نمایی. ۲۱مردم نیک و کامل، در این زمین باقی خواهند ماند.۲۲امّا مردمان شریر نابود خواهند گردید. ریشهٔ خیانت‌کاران از زمین کنده خواهد شد.