امثال باب ۲۰

image_pdfimage_print
۱شراب انسان را به کارهای احمقانه وادار می‌کند و مشروب باعث جنگ و دعوا می‌شود. کسانی‌که معتاد به مشروب می‌شوند، احمقند.
۲خشم پادشاه مانند غرّش شیر است. هرکسی که خشم او را برانگیزاند، جان خود را به خطر می‌اندازد.
۳دوری از نزاع برای انسان عزّت می‌آورد. فقط آدمهای احمق هستند که نزاع برپا می‌کنند.
۴شخص تنبل به موقع زمین خود را شخم نمی‌زند، بنابراین هنگام برداشت محصول هرچه می‌گردد، چیزی نمی‌یابد.
۵افکار شخص مانند آب در ته چاه است و شخص دانا آن را بیرون می‌کشد.
۶اشخاص زیادی ادّعا می‌کنند که باوفا هستند، امّا چه کسی می‌تواند شخصی را پیدا کند که واقعاً باوفا باشد؟
۷↵ فرزندان شخص صادق و درستکار در زندگی سعادتمند خواهند شد.
۸پادشاهی که برمسند قضاوت می‌نشیند، به دقّت جوانب امر را می‌سنجد و حق را از باطل تشخیص می‌دهد.
۹چه کسی می‌تواند بگوید که دل خود را پاک نگاه داشته‌ام و بی‌گناه هستم؟
۱۰خداوند از کسانی‌که در معامله از وزنه و پیمانه‌های تقلّبی استفاده می‌کنند، متنفّر است.
۱۱حتّی کودک را می‌توان از طرز رفتارش شناخت و فهمید که آنچه را انجام می‌دهد، پاک و راست است یا نه.
۱۲گوش شنوا و چشم بینا، هر دو هدیهٔ خداوند هستند.
۱۳اگر خواب را دوست داشته باشی، فقیر می‌گردی پس بیدار باش تا سیر شوی.
۱۴خریدار به جنس می‌نگرد و می‌گوید: «بد است!» امّا وقتی آن را خرید، از آن تعریف می‌کند.
۱۵سخنان حکیمانه گرانبهاتر از طلا و کمیاب‌تر از جواهر است.
۱۶از کسی‌که ضامن شخص بیگانه می‌شود، گرو بگیر.
۱۷نانی که از راه فریبکاری به دست می‌آید؛ لذیذ است، امّا سرانجام کام را تلخ می‌کند.
۱۸نقشه‌هایت را بدون مشورت با دیگران عملی نکن و بدون تدبیر به جنگ نرو.
۱۹شخص سخن‌چین رازها را فاش می‌کند، پس با چنین شخصی معاشرت نکن.
۲۰چراغ زندگی کسی‌که والدین خود را لعنت کند، خاموش خواهد شد.
۲۱مالی که به آسانی به دست آمده باشد، برکتی نخواهد داشت.
۲۲مگو که خودم انتقام خواهم گرفت، بلکه بر خداوند توکّل نما و او تو را یاری خواهد کرد.
۲۳خداوند از اشخاصی که در معامله از ترازو و وزنه‌های تقلّبی استفاده می‌کنند، نفرت دارد.
۲۴خداوند راه زندگی ما را تعیین می‌کند، پس انسان چگونه می‌تواند بفهمد که راه زندگی او به کجا ختم می‌گردد؟
۲۵هرگز نسنجیده نذر نکن، زیرا ممکن است گرفتار شوی.
۲۶پادشاه دانا مردم بدکار را تشخیص می‌دهد و آنها را شدیداً مجازات می‌کند.
۲۷وجدان انسان، چراغ خداوند است که تمام رازهای پنهانی او را آشکار می‌سازد.
۲۸اگر پادشاه مهربان و درستکار باشد، سلطنتش پایدار می‌ماند.
۲۹جلال و شکوه جوانان، قوّت آنهاست و عزّت پیران موی سفید آنها.
۳۰تازیانه و تنبیه سخت، دلها را از بدی پاک می‌کنند.