امثال باب ۳

image_pdfimage_print
نصیحت به جوانان
۱ای فرزند من، هرچه به تو یاد می‌دهم فراموش مکن و آنچه را به تو می‌گویم به‌خاطر بسپار. ۲تعالیم من، کامیابی و عمر دراز به تو می‌بخشد. ۳هرگز صداقت و وفاداری را از خود دور مکن، آنها را به گردنت ببند و بر قلبت بنویس. ۴اگر چنین کنی، خدا و مردم از تو راضی خواهند شد.
۵↵ با دل و جان بر خداوند توکّل کن. بر عقل خود تکیه مکن. ۶↵ در تمام کارهایت خداوند را به‌خاطر داشته‌ باش. او راه راست را به تو نشان خواهد داد. ۷خیال نکن که خیلی عاقل هستی. از خدا بترس و از بدی دوری کن. ۸اگر چنین کنی، مانند داروی شفا بخش، به تو سلامتی و قوّت می‌بخشد. ۹خداوند را احترام نما و از دارایی خود و از نوبر محصول زمین خود قسمتی را به او تقدیم کن. ۱۰اگر چنین کنی انبارهایت پر از نعمت و خمره‌هایت پر از شیرهٔ انگور خواهد شد.
۱۱↵ ای فرزند من وقتی خداوند تو را تنبیه می‌کند، خوب توجّه کن و وقتی تو را سرزنش می‌کند، دلگیر نشو. ۱۲↵ چون خداوند کسانی را که دوست دارد، تربیت می‌نماید؛ مانند والدینی که فرزند عزیز خود را تربیت می‌کنند. ۱۳خوشا به حال کسی‌که حکمت و دانایی پیدا می‌کند. ۱۴زیرا ارزش آن از طلا و نقره بیشتر است.۱۵حکمت از جواهرات گرانبهاتر و از هرچه آرزو کنی باارزشتر است. ۱۶حکمت به تو عمر دراز و ثروت و احترام می‌بخشد. ۱۷حکمت در زندگی تو را کامیاب کرده و به راه امنیّت و شادمانی هدایت می‌کند. ۱۸کسانی‌که حکیم می‌شوند، شادمان خواهند بود. جان و حیات را خدا می‌بخشد.
۱۹ستخداوند زمین را از روی حکمت خود آفرید،
و آسمانها را با دانایی خود بنیان نهاد.
۲۰عقل او رودخانه‌ها را روان نمود،
و باران را از ابرها بر زمین بارانید.
۲۱ای فرزند من، دانایی و فهم خود را حفظ کن و نگذار از تو دور شوند. ۲۲اینها به تو زندگی می‌بخشند و آن را پر از خوشی می‌کنند. ۲۳آنگاه به سلامتی، راه خود را طی می‌‌کنی و شکست نمی‌خوری. ۲۴بدون ترس می‌خوابی و تمام شب به راحتی استراحت می‌‌کنی. ۲۵از بلاهای ناگهانی -‌مثل آنچه که توفان بر سر شریران می‌آورد- نخواهی ترسید. ۲۶خداوند از تو محافظت می‌کند و نمی‌گذارد که در دام گرفتار شوی.
۲۷هرگاه که از دستت برمی‌آید، از احسان کردن به محتاجان کوتاهی مکن. ۲۸اگر می‌توانی اکنون به همسایه‌ات کمک کنی، به او نگو برو و فردا بیا. ۲۹در مورد همسایه‌ات که نزدیک تو زندگی می‌کند و به تو اعتماد دارد، قصد بدی مکن. ۳۰با کسی‌که به تو بدی نکرده است، بی‌سبب جدل مکن. ۳۱به مردمان زورگو حسادت نورز و از آنها تقلید مکن. ۳۲چون خداوند از مردم ظالم متنفّر است، امّا درستکاران از اسرار الهی آگاهند. ۳۳لعنت خداوند بر خانهٔ شریران است امّا خانهٔ عادلان را برکت می‌دهد. ۳۴خداوند به مردم از خود راضی توجّهی ندارد امّا فروتنان را سرافراز می‌نماید. ۳۵خردمندان عزّت و جلال به ‌دست می‌آورند، امّا نادانان رسوایی خود را بیشتر خواهند کرد.

دیدگاهتان را بنویسید