اول قرنتیان

image_pdfimage_print
معرّفی کتاب
نامهٔ اول پولس به قرنتیان به‌خاطر این نوشته شد که مسائل و مشکلاتی که در زندگی و ایمان کلیسای قرنتس وجود داشت مورد بحث قرار بگیرد. کلیسای قرنتس توسط پولس بنیاد نهاده شده است. در آن زمان قرنتس یکی از شهرهای بزرگ یونان و مرکز استان اخائیه از استانهای روم بود و اهمیّت آن به‌خاطر امور اقتصادی، فرهنگ افتخار‌آمیز، فساد اخلاقی گسترده و گوناگونی مذاهب بود.
مسائلی که پولس در این نامه به آنها اشاره می‌کند: تفرقه و فساد اخلاقی در کلیسا، مسئله امور جنسی و ازدواج، موضوع وجدان، ترتیبات کلیسایی، عطایای روح‌القدس و رستاخیز می‌باشند. پولس عمیقاً نشان می‌دهد که چگونه انجیل به این سؤالات پاسخ می‌دهد.
فصل ۱۳ که محبّت را به عنوان بهترین عطیهٔ خدا به قومش معرّفی می‌کند، معروفترین قسمت این نامه شناخته شده است.
تقسیم‌بندی کتاب
مقدّمه ۱‏:۱‏-۹
تفرقه در کلیسا ۱۰‏:۱‏-۲۱‏:۴
امور جنسی و زندگی خانوادگی ۱‏:۵‏-۴۰‏:۷
مسیحیان و بت‌پرستان ۱‏:۸‏-۱‏:۱۱
زندگی و پرستش کلیسایی ۲‏:۱۱‏-۴۰‏:۱۴
رستاخیز عیسی مسیح و ایمانداران ۱‏:۱۵‏-۵۸
هدایا برای مسیحیان یهودیه ۱‏:۱۶‏-۴
مطالب شخصی و خاتمه ۵‏:۱۶‏-۲۴