اول پطرس

image_pdfimage_print
معرّفی کتاب
نامهٔ اول پطرس به مسیحیان پراکنده در شمال‌ آسیای صغیر نوشته شده است. هدف اصلی نویسنده، تشویق خوانندگان است که در آن زمان، به‌خاطر ایمان خود دچار عذاب و شکنجه شده بودند. برای این کار، نویسنده خبر خوش عیسی مسیح را که با مرگ و قیام و وعده‌های خود به آنها امید بخشیده است، به آنان یادآوری می‌کند. بنابراین آنها باید جفاها را بپذیرند و تحمّل کنند و مطمئن باشند که این آزمایشها برای صداقت ایمان آنهاست و اینکه در روزی که عیسی مسیح آشکار می‌شود، به آنها پاداش داده خواهد شد.
ضمن تشویق آنها در زمان سختی‌ها، نویسنده به خوانندگان خود توصیه می‌‌کند که مانند کسانی‌که به مسیح تعلّق دارند، زندگی کنند.
تقسیم‌بندی کتاب
مقدّمه ۱‏:۱‏-۲
یادآوری نجات الهی ۳‏:۱‏-۱۲
نصیحت برای زندگی پاک ۱۳‏:۱‏-۱۰‏:۲
مسئولیّت‌های مسیحیان در زمان جفا ۱۱‏:۲‏-۱۹‏:۴
خدمت و فروتنی مسیحی ۱‏:۵‏-۱۱
خاتمه ۱۲‏:۵‏-۱۴

دیدگاهتان را بنویسید