اول پطرس باب ۱

مقدّمه
۱از طرف پطرس، رسول عیسی مسیح به قوم برگزیدهٔ خدا که در سرتاسر استانهای پنطس، غلاطیه، کپدوکیه، آسیا و بطینیه پراکنده شده‌اند. ۲خدای پدر مطابق ارادهٔ خود، شما را از ازل برگزیده است و شما به وسیلهٔ روح خدا تقدیس شده‌اید تا از عیسی مسیح اطاعت کنید و خون او ریخته شد تا شما پاک شوید. فیض و آرامش برای شما روز افزون باد.
امید زنده
۳↵ سپاس بر خدا، پدر خداوند ما عیسی مسیح، که به لطف بزرگ خود به وسیلهٔ رستاخیز عیسی مسیح از مردگان، تولّد تازه و امید زنده به ما بخشیده است. ۴تا روزی تمام برکات موعود را به دست آوریم. این برکات در عالم بالا، در جایی‌که خراب و ضایع نمی‌شود و از آب و رنگ نمی‌‌افتد برای شما نگاه داشته می‌شوند. ۵و درحالی‌که شما در انتظار نجاتی هستید که در زمان آخر به ظهور می‌رسد، خدا با قدرت خود، شما را به وسیلهٔ ایمانتان حفظ خواهد نمود.
۶این امر باید شما را خوشحال کند، اگرچه برای زمان کوتاهی، شاید لازم باشد که گرفتار درد آزمایشهای سخت شوید. ۷چنانکه طلای فانی در آتش آزمایش می‌شود، ایمان شما نیز باید در زحمات امتحان گردد، (اگرچه ایمان از طلا خیلی گرانبهاتر است.) تا در آن روزی که عیسی مسیح ظهور می‌کند، ایمان خالص شما موجب ستایش و جلال و افتخار شما بشود. ۸↵ با وجود اینکه تا به حال مسیح را ندیده‌اید، او را دوست دارید و با اینکه اکنون هم او را نمی‌بینید، به او ایمان دارید و با شادی عظیم و پرشکوه که غیرقابل توصیف است، شادمان هستید ۹↵ و نتیجهٔ نهایی ایمان شما این خواهد بود که جانهای خود را نجات می‌دهید. ۱۰در خصوص این نجات، انبیاء نه فقط پیشگویی کردند که از راه فیض خدا به شما خواهد رسید، بلکه مطالعه و تحقیقی عمیق دربارهٔ آن نموده‌اند ۱۱و وقتی روح مسیح که در آنها بود، دربارهٔ زحماتی که مسیح می‌بایست متحمّل شود، جلالی که به دنبال آنها خواهد آمد پیشگویی کرد، آنها سعی می‌کردند بدانند که زمان وقوع آن چه موقع خواهد بود و چگونه خواهد آمد. ۱۲امّا آنها فقط به این حقیقت پی بردند که مأموریت آنان به‌خاطر خودشان نبود، بلکه برای شما بوده است. کسانی که بشارت انجیل را به شما دادند با کمک روح‌القدس که از عالم بالا فرستاده شده است، این حقایق را به شما گفته‌اند؛ حقایقی که حتّی فرشتگان آرزوی درک آنها را دارند.
دعوت برای زندگی پاک
۱۳پس حواس خود را جمع کرده و هوشیار باشید. در انتظار آن فیضی که در وقت ظهور عیسی مسیح نصیب شما خواهد شد، با امید به سر برید. ۱۴مثل فرزندانی که مطیع خدا هستند، نگذارید آن تمایلات نفسانی که به دوران جهالت گذشتهٔ شما مربوط است، زندگی شما را تحت تأثیر خود قرار دهند. ۱۵بلکه چنانکه خدایی که شما را خوانده است، پاک است شما نیز در تمام رفتارتان پاک باشید. ۱۶زیرا کتاب‌مقدّس می‌فرماید:
«شما باید مقدّس باشید، زیرا که من قدّوسم.»
۱۷شما در دعاهای خود، کسی را پدر خطاب می‌کنید که بدون هیچ‌گونه تبعیضی همه را مطابق کارهایشان داوری خواهد کرد بنابراین شما بقیّهٔ عمر خود را بر روی زمین با خداترسی بگذرانید.۱۸فراموش نکنید که شما از قید روشهای بیهودهٔ زندگی که از نیاکان خود آموخته بودید، آزاد شدید و این آزادی با پرداخت چیزهای فانی مثل طلا و نقره نبود؛ ۱۹بلکه با خون گرانبهایی مانند خون برّه‌ای بی‌نقص و عیب، یعنی با خون مسیح آزاد شدید. ۲۰خدا قبل از آفرینش جهان او را برای همین کار معیّن فرمود، ولی او در زمان آخر به‌خاطر شما ظاهر شده است. ۲۱شما به وسیلهٔ مسیح به خدا ایمان دارید، خدایی که مسیح را پس از مرگ زنده گردانید و به او جاه و جلال بخشید تا ایمان و امید شما به خدا متّکی باشد. ۲۲اکنون چون از حقیقت اطاعت می‌کنید، جانهای خود را پاک و منزّه ساخته‌اید، می‌توانید یکدیگر را صمیمانه دوست داشته باشید. پس یکدیگر را از دل و جان دوست بدارید. ۲۳این بار تولّد شما در اثر تخم فانی نبود بلکه به وسیلهٔ تخم غیرفانی، یعنی کلام‌ خدای زنده و جاودان تولّد تازه یافتید. ۲۴↵ زیرا
«تمام آدمیان مثل علف هستند،
و تمام جلال آنان مانند گل علف است.
علف خشک می‌شود و گلش می‌ریزد،
۲۵امّا کلام خدا تا ابد باقی است.»
و این کلام همان مژده‌ای است که به شما داده شده است.
اشتراک گذاری :
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

پاسخ دهید