اول یوحنا باب ۲

image_pdfimage_print
شفیع ما
۱↵ ای فرزندان من، این را به شما می‌نویسم تا گناه نکنید. امّا اگر کسی مرتکب گناهی شود، در پیشگاه خدای پدر کسی را داریم که برای ما شفاعت می‌کند -‌همان عیسی مسیح که کاملاً نیکوست- ۲↵ زیرا خود مسیح کفّارهٔ گناهان ماست، نه تنها گناهان ما، بلکه گناهان همهٔ مردم دنیا.۳فقط وقتی ما از احکام خدا اطاعت می‌کنیم، می‌توانیم مطمئن باشیم که او را می‌شناسیم ۴و اگر کسی بگوید که او را می‌شناسد ولی طبق دستورات او عمل نمی‌کند، دروغگو و از حقیقت دور است.۵↵ امّا وقتی کسی مطابق کلام خدا زندگی می‌کند، محبّت خدا در او به طور واقعی به کمال رسیده است. از این راه می‌توانیم مطمئن باشیم که در خدا زندگی می‌کنیم: ۶↵ هرکه بگوید که در خدا زندگی می‌کند، زندگی او باید درست مانند زندگی عیسی مسیح باشد.
فرمان تازه
۷ای عزیزان، دستوری که به شما می‌نویسم فرمان تازه‌ای نیست، بلکه دستوری است قدیمی؛ یعنی همان است که شما از ابتدا داشته‌اید. این همان پیامی است که از اول شنیده‌اید. ۸در هر حال دستور تازه‌ای به شما می‌نویسم و حقیقت آن، هم در مسیح و هم در شما دیده می‌شود، زیرا پایان ظلمت نزدیک و نور حقیقی در حال درخشیدن است. ۹اگر کسی ادّعا کند که در نور است و در‌عین‌حال از برادر یا خواهر خود نفرت دارد، او هنوز در ظلمت است. ۱۰هرکه برادر یا خواهر خود را دوست بدارد، در نور زندگی می‌کند و باعث لغزش خود و یا دیگران نخواهد شد. ۱۱امّا هرکه از برادر یا خواهر خود متنفّر باشد، در ظلمت است، در ظلمت راه می‌رود و نمی‌داند به کجا می‌رود، زیرا تاریکی چشمانش را کور کرده است. ۱۲ای فرزندان کوچک، به شما می‌نویسم زیرا گناهانتان به‌خاطر نام مسیح آمرزیده شده‌اند. ۱۳ای پدران، به شما می‌نویسم، زیرا او را که از ازل بوده است، می‌شناسید.
ای جوانان، به شما می‌نویسم، زیرا که بر شیطان پیروز شده‌اید. ۱۴ای کودکان، به شما نوشته‌ام، زیرا شما پدر را می‌شناسید.
ای پدران، به شما نوشته‌ام، زیرا او را که از ازل بوده است، می‌شناسید.
ای جوانان، به شما نوشته‌ام، زیرا نیرومند هستید و کلام خدا در شماست و شما بر شیطان پیروز شده‌اید. ۱۵↵ به دنیا و آنچه به آن تعلّق دارد دل نبندید، کسی‌که دنیا را دوست دارد محبّت خدای پدر در او نیست. ۱۶↵ هر آنچه به جهان تعلّق دارد -یعنی آنچه نفس اَمّاره آرزو می‌کند و آنچه چشم می‌بیند و طلب می‌کند و آنچه مایهٔ فخر و غرور است- از پدر نیست. اینها همه به دنیا تعلّق دارند.۱۷جهان و تمایلات دنیوی از بین خواهند رفت؛ امّا هرکه ارادهٔ خدا را بجا آورد، تا به ابد خواهد زیست.
دشمن مسیح
۱۸ای فرزندان من، ساعت آخر فرا رسیده است و چنانکه شما شنیدید «دشمن مسیح» در زمان آخر ظاهر خواهد شد؛ و حالا می‌بینیم که دشمنان مسیح که ظاهر شده‌اند زیادند و از این رو می‌فهمیم که ساعت آخر نزدیک است. ۱۹این دشمنان مسیح از میان ما بیرون رفتند. آنها در واقع هیچ‌وقت به ما تعلّق نداشتند. اگر متعلّق به ما می‌بودند، می‌ماندند. امّا رفتند تا معلوم گردد که هیچ‌یک از آنها در حقیقت از ما نبودند. ۲۰امّا مسیح، شما را با روح‌القدس خود مسح کرده است و از این رو همهٔ شما حقیقت را می‌دانید. ۲۱من این را به آن منظور ننوشتم که شما از حقیقت بی‌خبرید، بلکه چون آن را می‌دانید و آگاه هستید که هیچ ناراستی از راستی سرچشمه نمی‌گیرد. ۲۲پس آن دروغگوی واقعی کیست؟ کسی است که بگوید عیسی، «مسیح» نیست. این شخص «دشمن مسیح» است چون او هم پدر و هم پسر را رد می‌کند. ۲۳هرکه پسر را رد کند پدر را نیز رد کرده است و هرکه پسر را بپذیرد، پدر را نیز پذیرفته است. ۲۴بگذارید تأثیر پیامی که از اول شنیدید، در دلهای شما باقی بماند. اگر تأثیر آنچه که از اول به شما گفته شده است، در دلهای شما بماند، شما همیشه در پدر و پسر خواهید ماند. ۲۵و وعدهٔ عیسی مسیح این است که او، حیات جاودان به شما خواهد بخشید.
۲۶من این چیزها را دربارهٔ اشخاصی که می‌خواهند شما را گمراه سازند، نوشته‌ام. ۲۷امّا شما نیازی ندارید که کسی شما را تعلیم دهد، زیرا روح‌القدس که مسیح آن را به شما داده است، در شما زندگی می‌کند. روح خدا در هر مورد به شما تعلیم می‌دهد و تعالیم او بر حقّ است و در آن ناراستی نیست. پس همان‌طور که روح خدا به شما تعلیم می‌دهد در مسیح بمانید. ۲۸آری ای فرزندان من، در او بمانید تا در وقت ظهور او، نه تنها احساس شرمندگی نکنیم، بلکه با اطمینان در حضورش حاضر شویم. ۲۹اگر درک کرده‌اید که مسیح کاملاً نیک است، باید این حقیقت را نیز بدانید که هرکه نیکی کند، فرزند خداست.