حبقوق

image_pdfimage_print
معرّفی کتاب
پیام حبقوق نبی در اواخر قرن هفتم قبل از میلاد در زمانی که بابلی‌ها در اوج قدرت بودند، بیان شده است. حبقوق عمیقاً از کارهای این مردمان ستمگر ناراحت بود و از خدا ‌پرسید: «چرا وقتی‌که شریران اشخاصی را که از خودشان عادلترند می‌بلعند، خاموش می‌مانی؟» (۱۳‏:۱) و خدا پاسخ می‌دهد که اقدام لازم در زمان مناسب انجام خواهد شد و نیز اضافه می‌کند: «شخص نیکو، به وسیلهٔ ایمان زندگی خواهد کرد.» (۴‏:۲)
در آخر کتاب، پیشگویی شده است که بی‌عدالتی و ناراستی محکوم خواهد شد و در انتها با سرود نیایش، مبنی بر بزرگی و عظمت خدا و پایدار بودن ایمان نویسنده، کتاب خاتمه می‌پذیرد.
تقسیم‌بندی کتاب
اعتراض حبقوق و پاسخ خدا ۱‏:۱‏-۴‏:۲
محکومیّت بی‌عدالتی ۵‏:۲‏-۲۰
دعای حبقوق ۱‏:۳‏-۱۹
اشتراک گذاری :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

دیدگاهتان را بنویسید