خروج

image_pdfimage_print
معرّفی کتاب
خروج یا مهاجرت، اشاره به مهمترین واقعه در تاریخ بنی‌اسرائیل دارد. این واقعه که در این کتاب آمده است، کار خدا برای آزادی بنی‌اسرائیل‌ از یوغ بردگی مصریان است. این کتاب دارای چهار بخش عمده است:
۱- آزادی بنی‌اسرائیل‌ از بردگی
۲- سفر آنها به کوه سینا
۲- پیمان خدا با بنی‌‌اسرائیل در کوه سینا و تنظیم قوانین اخلاقی، اجتماعی و مذهبی
۴- ساختن جایگاه پرستش برای بنی‌‌اسرائیل و قوانینی که برای کاهنان و پرستش خدا داده شد.
مهمتر اینکه، این کتاب شرح می‌دهد که خدا چه کرد و چگونه بنی‌اسرائیل را از بردگی نجات داده، به‌ صورت یک ملّت درآورد و به آنها امید برای زندگی آینده داد. شخصیّت مرکزی این کتاب از نظر انسانی «موسی» است. مردی که خدا انتخاب کرد تا قوم او را از مصر رهبری نماید.
معروف‌ترین و مهم‌ترین قسمت کتاب فصل ۲۰ آن می‌باشد که ده فرمان در آن نوشته شده است.
تقسیم‌‌بندی کتاب
آزادی بنی‌اسرائیل از مصر ۱‏:۱‏-۲۱‏:۱۵
الف- بردگی در مصر ۱‏:۱‏-۲۲
ب- تولّد و دوران اوّلیه زندگی موسی ۱‏:۲‏-۳۱‏:۴
ج- موسی و هارون در برابر فرعون ۱‏:۵‏-۱۰‏:۱۱
د- عید فصح و عزیمت از مصر ۱‏:۱۲‏-۲۱‏:۱۵
از دریای سرخ تا کوه سینا ۲۲‏:۱۵‏-۲۷‏:۱۸
قانون و پیمان ۱‏:۱۹‏-۱۸‏:۲۴
خیمهٔ حضور خداوند و قوانین پرستش ۱‏:۲۵‏-۳۸‏:۴۰