دوم تیموتاوس باب ۱

image_pdfimage_print
مقدّمه
۱از طرف پولس که به خواست خدا رسول مسیح عیسی است و فرستاده شد تا حیاتی را که در مسیح عیسی یافت می‌شود، اعلام نماید ۲به تیموتاؤس، فرزند عزیزم تقدیم می‌گردد. خدای پدر و مسیح عیسی، خداوند ما فیض و رحمت و آرامش به تو عطا فرمایند.
تیموتاؤس و مأموریت او
۳خدایی را که من، مانند اجدادم با وجدانی پاک خدمت می‌کنم، سپاس می‌گویم. همیشه وقتی در شب و روز تو را در دعاهای خود به‌یاد می‌آورم، خدا را شکر می‌کنم. ۴وقتی اشکهای تو را به‌یاد می‌آورم، آرزو می‌کنم تو را ببینم تا با دیدار تو شادی من کامل گردد. ۵ایمان بی‌ریای تو را به‌خاطر می‌آورم، یعنی همان ایمانی که نخست مادر بزرگ تو «لوییس» و مادرت «افنیکی» داشت و اکنون مطمئن هستم که در تو هم هست. ۶به این سبب در وقتی‌که تو را دستگذاری کردم، عطیّهٔ خدا به تو داده شد. می‌خواهم این عطیه را به‌یاد تو بیاورم تا آن را همیشه شعله‌ور نگاه داری، ۷↵ زیرا روحی که خدا به ما بخشیده است ما را ترسان نمی‌سازد، بلکه روح او ما را از قدرت و محبّت و خو‌یشتنداری پُر می‌کند.
۸پس، از شهادت دادن به خداوند یا به رابطهٔ خودت با من، که به‌خاطر او زندانی هستم خجل نباش، بلکه در رنج و زحمتی که به‌خاطر انجیل پیش می‌آید با آن قدرتی که خدا می‌بخشد سهیم باش. ۹↵ خدا ما را نجات داد و به یک زندگی مقدّس دعوت کرد و این در اثر کارهای ما نبود، بلکه بر طبق نقشهٔ خود خدا و فیضی است که او از ازل در شخص مسیح عیسی به ما عطا فرمود. ۱۰در حال حاضر این فیض به وسیلهٔ ظهور نجات‌دهندهٔ ما مسیح عیسی آشکار شده است. او موت را از میان برداشت و حیاتی فناناپذیر به وسیلهٔ انجیل برای همه آشکار ساخته است.
۱۱خدا مرا برگزید تا در انتشار انجیل واعظ، رسول و معلّم باشم. ۱۲به این دلیل تمام رنجها را متحمّل می‌شوم، امّا از آن خجل نیستم زیرا می‌دانم به چه کسی ایمان آورده‌ام و یقین دارم که او قادر است تا روز آخر آنچه را به من سپرده شد، حفظ کند. ۱۳تعلیم صحیحی را که از من شنیده‌ای، با ایمان و محبتّی که در مسیح عیسی است، سرمشق خود قرار بده ۱۴و به وسیلهٔ قدرت روح‌القدس که در ما به سر می‌برد، آن چیزهای نیکویی را که به تو سپرده شده است، حفظ کن.
۱۵خبرداری که در استان آسیا همه از جمله «فیجلس» و «هرموجنس» مرا ترک کرده‌اند.۱۶خداوند رحمت خود را به خانواده «انی‌سی‌فورس» عطا فرماید زیرا او نیروی تازه‌ای به من بخشیده است. او از اینکه من زندانی هستم، خجل نبود. ۱۷بلکه به محض اینکه به «روم» رسید، در جستجوی من زحمت زیادی کشید تا مرا پیدا کرد. ۱۸خداوند عطا فرماید که در روز عظیم، او از دست خداوند رحمت یابد و تو به خوبی می‌دانی که او در «افسس» چه خدمتهایی برای من کرد.

دیدگاهتان را بنویسید