دوم تیموتاوس باب ۳

image_pdfimage_print
زمان آخر
۱این را یقین بدان که در زمان آخر، روزگار سختی خواهد بود ۲زیرا آدمیان، خودخواه و پول‌پرست و لافزن و مغرور و توهین‌کننده و نسبت به والدین نافرمان، ناسپاس، ناپاک، ۳بی‌عاطفه، بی‌رحم، افترازن، ناپرهیزکار، درّنده‌خو، متنفّر از نیکی، ۴خیانتکار، لاقید و خودپسند خواهند بود و عیّاشی را بیش از خدا دوست خواهند داشت. ۵ظاهراً خداپرستند، ولی قدرت آن را انکار می‌نمایند. از این اشخاص دوری کن. ۶زیرا بعضی از آنها به خانه‌ها راه می‌یابند و زنهای سبک‌مغز را که زیر بار گناه شانه خم کرده‌اند و دستخوش تمایلات گوناگون هستند، به چنگ می‌آورند. ۷این زنها دایماً در پی اطّلاعات تازه هستند، ولی هیچ‌وقت نمی‌توانند حقیقت را درک کنند. ۸همان‌طور که «ینیس» و «یمبریس» با موسی مخالفت کردند، این اشخاص نیز با حقیقت مخالفند. افکارشان فاسد شده و در ایمان مردود هستند. ۹امّا پیشرفت آنان بیش از این نخواهد بود، زیرا حماقت آنها بر همه آشکار خواهد شد، درست همان طوری که حماقت «ینیس» و «یمبریس» معلوم گردید.
آخرین دستورها
۱۰امّا تو، از تعلیم و رفتار و هدف من در زندگی آگاه هستی و ایمان، بردباری، محبّت و پایداری مرا دیده ۱۱و همچنین رنج و آزاری را که در «انطاکیه» و «قونیه» و «لستره» دیدم مشاهده کردی و می‌دانی چه آزارهایی به من رسید و چگونه خداوند مرا از همهٔ اینها رهایی بخشید. ۱۲آری، همهٔ کسانی‌که مایلند در اتّحاد با مسیح عیسی زندگانی خداپسندانه‌ای داشته باشند، رنج و آزار خواهند دید. ۱۳امّا مردمان شریر و شیّاد از بد، بدتر خواهند شد. آنها دیگران را فریب می‌دهند و خود نیز فریب می‌خورند. ۱۴و امّا تو، به آنچه آموخته‌ای و به آن اطمینان داری وفادار باش زیرا می‌دانی از چه کسانی آن را آموختی ۱۵و از کودکی با کتاب‌مقدّس، که قادر است به تو حکمت ببخشد تا به وسیلهٔ ایمان به مسیح عیسی نجات یابی، آشنا بوده‌ای. ۱۶↵ تمام کتاب‌مقدّس از الهام خداست و برای تعلیم حقیقت، سرزنش خطا، اصلاح معایب و پرورش ما در نیکی مطلق مفید است ۱۷↵ تا مرد خدا برای هر کار نیکو کاملاً آماده و مجهّز باشد.

دیدگاهتان را بنویسید