دوم سموئیل

image_pdfimage_print
معرّفی کتاب
کتاب دوم سموئیل که در واقع ادامهٔ کتاب اول سموئیل است، شرح استقرار پادشاهی حضرت داوود است. این پادشاهی ابتدا در یهودا در قسمت جنوب (فصلهای ۱‏-۴) و سپس بر تمامی قوم به اضافهٔ اسرائیل در شمال بود. (فصلهای ۵‏-۲۴) در این کتاب شرح داده می‌شود که چگونه حضرت داوود پادشاهی خود را استوار نمود و چگونه با دشمنان خویش چه در بین قوم و چه قدرتهای بیگانه به نبرد پرداخت.
حضرت داوود به عنوان یک مردی با ایمان استوار و عمیق نسبت به خدا معرّفی شده، همچنین کسی‌که به مردم خویش وفادار و امین بود. و نیز نشان داده شده که او گاهی به‌خاطر ارضای خواسته‌های خویش دچار وسوسه و گناه گردیده است. امّا همین‌که ناتان نبی او را از گناهش آگاه می‌سازد، با اعتراف به گناه خود مجازات الهی را می‌پذیرد.
زندگی موفّقیّت‌آمیز حضرت داوود، بنی‌اسرائیل را تحت تأثیر فراوان قرار داد. سپس آنها پس از مدّتها، در زمانی که در پریشانی به سر می‌بردند، به امید پادشاهی دیگر از نسل داوود بودند؛ کسی که مانند او باشد.
تقسیم‌بندی کتاب
سلطنت داوود بر یهودا ۱‏:۱‏-۱۲‏:۴
سلطنت داوود بر تمام قوم اسرائیل ۱‏:۵‏-۲۵‏:۲۴
الف- سالهای اولیه ۱‏:۵‏-۱۹‏:۱۰
ب- داوود و بتشبع ۱‏:۱۱‏-۲۵‏:۱۲
ج- مشکلات و سختی‌ها ۲۶‏:۱۲‏-۲۶‏:۲۰
د- سالهای آخر ۱‏:۲۱‏-۲۵‏:۲۴