دوم پطرس باب 1

مقدّمه
1از طرف شمعون پطرس، غلام و رسول عیسی مسیح به آنانی كه از راه نیكی مطلق خدا و نجات‌دهندهٔ ما عیسی مسیح، ایمانی مانند ایمان ما یافته‌اند. 2درحالی‌که شناخت شما از خدا و عیسی مسیح خداوند زیادتر می‌شود، فیض و آرامش شما نیز افزون گردد.
برگزیدگان خدا
3قدرت الهی آنچه را كه ما برای زندگی و خداپرستی نیاز داریم، به ما بخشیده است تا ما بتوانیم کسی‌که ما را خوانده است تا در جلال و عظمتش سهیم شویم، بهتر بشناسیم. 4بنابراین از وعده‌های بزرگ و گرانبها، بهره‌مند شده و در نتیجه از فسادی كه زاییدهٔ تمایلات جسمانی است، بگریزید و در الوهیّت خدا شریک و سهیم شوید. 5به این سبب شما باید سخت بكوشید كه ایمان خود را با جوانمردی، جوانمردی را با معرفت، 6معرفت را با پرهیزكاری، پرهیزكاری را با بردباری، بردباری را با خداشناسی، 7خداشناسی را با دوستی مسیحایی و دوستی مسیحایی را با محبّت خالص تكمیل كنید. 8اگر این صفات در شما باشد و زندگی شما را بیشتر فراگیرد، همیشه در شناسایی خداوند ما عیسی مسیح فعّال و پرثمر خواهید بود. 9ولی کسی‌که فاقد این صفات باشد، چنان كور و نزدیک‌بین می‌شود كه فراموش می‌کند چگونه از گناهان گذشته‌اش پاک شده است.10پس ای برادران من، هرچه بیشتر بكوشید تا زندگی شما ثابت كند كه شما جزء دعوت شدگان و برگزیدگان خدا هستید، زیرا اگر چنین كنید، هرگز لغزش نخواهید خورد. 11و به این ترتیب به شما اجازه داده می‌شود با پیروزی به پادشاهی جاودان خداوند و نجات‌دهندهٔ ما عیسی مسیح وارد شوید.
12به این جهت من تصمیم گرفتم كه همیشه این چیزها را به‌یاد شما بیاورم. اگرچه شما اینها را می‌دانید و در حقیقتی كه یافته‌اید، ثابت هستید، 13ولی من تا زنده هستم صلاح می‌دانم كه با یادآوری و تذكّر، شما را برانگیزانم. 14من می‌دانم كه بزودی، چنانکه خداوند عیسی مسیح به من نشان داد، این خیمه را ترک خواهم نمود. 15پس نهایت كوشش خود را خواهم كرد تا پس از مرگ من، شما بتوانید در همهٔ اوقات این مطالب را به‌یاد آورید.
شاهدان جلال مسیح
16زیرا وقتی ما دربارهٔ قدرت خداوند ما عیسی مسیح و آمدن او سخن گفتیم به افسانه‌هایی كه با مهارت ساخته شده‌اند متوسّل نشدیم، زیرا ما با چشمان خود بزرگی ملكوتی او را دیده‌ایم. 17وقتی خدای پدر به او افتخار و جلال داد، ما در آنجا حاضر بودیم و آن زمان كه از جلال خداوندی، صدایی به او رسید كه می‌گفت: «این است پسر عزیز من، از او خشنودم.» ما آنجا بودیم. 18آری، ما وقتی با او بر روی كوه مقدّس بودیم این صدای آسمانی را شنیدیم. 19این‌همه، كلام انبیا را برای ما بیشتر تصدیق و تأیید می‌کند، پس شما باید با دقّت بیشتر به آن توجّه نمایید، زیرا كلام انبیا مانند چراغی است كه در جایی تاریک می‌درخشد تا سپیده بدمد و ستارهٔ صبح طلوع كرده، دلهای شما را روشن گرداند. 20امّا بیش از همه‌چیز، این را به‌یاد داشته باشید كه هیچ‌کس نمی‌تواند به تنهایی پیشگویی‌های کتاب‌مقدّس را تفسیر كند. 21زیرا هیچ پیشگویی از روی نقشه و خواستهٔ انسان به وجود نیامده است؛ بلكه مردم تحت تأثیر روح‌القدس، كلام خدا را بیان نمودند.