رومیان باب ۱

۱از طرف پولس بندهٔ عیسی ‌مسیح و رسولی که خدا برای بشارت انجیل برگزیده و فراخوانده است.
۲خدا انجیل را مدّتها پیش به وسیلهٔ انبیای خود در کتاب‌مقدّس وعده داد. ۳این انجیل دربارهٔ پسر او، خداوند ما عیسی ‌مسیح است که از لحاظ انسانیّت یکی از فرزندان داوود بود ۴و با زنده شدنش پس از مرگ با قدرتی عظیم ثابت نمود که از لحاظ قدّوسیّت خدایی، او پسر خداست. ۵خدا به وسیلهٔ مسیح به ما فیض عطا فرمود تا رسولان او باشیم و همهٔ ملّتها را به ایمان و اطاعت مسیح هدایت کنیم. ۶این همچنین شامل حال شما رومیان است که خدا شما را دعوت فرموده تا از آن عیسی ‌مسیح شوید.
۷من این نامه را به همهٔ شما محبوبان خدا در روم که خوانده شده‌‌اید تا مقدّس باشید، می‌نویسم. فیض و آرامش پدر ما خدا و عیسی مسیح خداوند با شما باد.
دعای شکرگزاری
۸قبل از هر چیز خدای خود را به وساطت عیسی مسیح برای همهٔ شما شکر می‌کنم، زیرا ایمان شما در تمام دنیا شهرت یافته است. ۹خدا، آن خدایی که او را با اعلام انجیل دربارهٔ پسرش از دل و جان خدمت می‌نمایم شاهد است ۱۰که همیشه در وقت دعا شما را به‌یاد می‌آورم و درخواست می‌کنم که در صورت امکان اگر خدا بخواهد بالاخره به دیدن شما موفّق شوم ۱۱زیرا بسیار آرزومندم که شما را ببینم تا از برکتی روحانی شما را بهره‏مند ساخته، تقویت نمایم. ۱۲مقصودم آن است که به وسیلهٔ ایمان دو جانبه پشتیبان یکدیگر باشیم، شما به وسیلهٔ ایمان من و من به وسیلهٔ ایمان شما.
۱۳ای برادران من، نمی‌‌‌‌‌خواهم بی‌خبر باشید که بارها قصد داشتم نزد شما بیایم امّا همیشه چیزی مرا از انجام آن بازداشته است. من خواسته‌ام همان طوری که در میان ملّتهای دیگر ثمری یافتم، در میان شما نیز بیابم. ۱۴زیرا من در مقابل همه -‌از متمدنین گرفته تا وحشیان، از روشنفکران گرفته تا نادانان- دِینی به گردن دارم. ۱۵بنابراین اشتیاق دارم که به قدر توانایی خود، انجیل را به شما نیز که در روم به سر می‌برید اعلام نمایم.
قدرت انجیل
۱۶↵ زیرا من از انجیل خِجِل نیستم؛ از آن رو که انجیل، قدرت خداست برای نجات هرکس که به آن ایمان آورد، اول یهودیان و سپس غیر یهودیان. ۱۷زیرا انجیل نشان می‌دهد که خدا چگونه آدمیان را کاملاً نیک می‌شمارد و این پایهٔ ایمان و بر ایمان بنا شده است، چنانکه کتاب‌مقدّس می‌فرماید: «شخص نیکو به وسیلهٔ ایمان زندگی خواهد کرد.»
گناه بشر
۱۸غضب خدا از آسمان بر هرگونه گناه و شرارت مردمی نازل می‌شود که زندگی شرارت‌‌آمیزشان مانع شناسایی حقیقت است. ۱۹خدا آنان را مجازات می‌کند و این کار برحق است، زیرا آنچه آدمیان دربارهٔ خدا می‌توانند بدانند، بر آنها آشکار است زیرا خدا آن را در پیش چشمان آنان قرار داده است.۲۰از زمان آفرینش دنیا صفات نادیدنی او یعنی قدرت ازلی و الوهیّت او در چیزهایی که او آفریده است، به روشنی مشاهده می‌شود و از این ‌رو آنها ابداً عذری ندارند. ۲۱اگرچه آنها خدا را شناختند ولی آن‌طوری‌که شایستهٔ اوست از او تکریم و تشکّر نکردند. در عوض افکارشان کاملاً پوچ گشته و عقل ناقص آنها تیره شده است. ۲۲درحالی‌که ادّعای حکمت می‌کنند نشان می‌دهند که نادان هستند. ۲۳آنها جلال خدای جاودان را به بُتهایی شبیه انسان فانی و پرندگان و چارپایان و خزندگان تبدیل کردند.
۲۴به این جهت خدا ایشان را با شهوات و هوسهای خودشان در ناپاکی واگذاشت که با یکدیگر بدنهای خود را ننگین سازند. ۲۵آنان حقیقت خدا را به دروغ تبدیل کردند و آفریده‌های خدا را به ‌عوض خود آفریدگار پرستیدند، ‌آفریدگاری ‌که تا ابد شایستهٔ ستایش است.
۲۶لذا خدا آدمیان را تسلیم شهوات ننگین خودشان کرده است. حتّی زنها روابط طبیعی جنسی را به آنچه غیر طبیعی است تبدیل کردند. ۲۷به همان ‌طریق مردان روابط جنسی طبیعی را با زنها ترک نمودند و در آتش ‌شهوت برای هم‌جنسان خود سوختند. مردان مرتکب کارهای ‌زشت و ننگین با مردان دیگر شدند و در وجود خودشان مجازاتی ‌که درخور چنین خلافکاری است، دیدند.
۲۸چون آنها خداشناسی را امری ناچیز شمردند، خدا آنها را تسلیم افکار فاسدشان نمود تا کارهای زشت و ناشایست بجا آورند. ۲۹آنها از انواع شرارت و بدی و طمع و بدخواهی و همچنین از حسادت و آدمکشی و نزاع و فریبکاری و سوءنیّت پُر هستند. آنها شایعه می‌سازند ۳۰و از یکدیگر بدگویی می‌کنند، از خدا نفرت دارند، گستاخ و متکبّر و لافزن و سازندهٔ بدیها هستند و از والدین خود سرپیچی می‌کنند. ۳۱بی‌فهم و بی‌وفا و بی‌عاطفه و بی‌رحمند. ۳۲و با وجود اینکه فرمان خدا را می‌دانند که مجریان چنین کارها مستوجب مرگند ولی نه فقط خودشان این ‌کارها را می‌کنند بلکه دیگران را نیز در انجام آنها تشویق می‌کنند.
اشتراک گذاری :
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

پاسخ دهید