رومیان باب ۱۲

image_pdfimage_print
زندگی جدید در مسیح
۱↵ بنابراین ای برادران من، با توجّه به این رحمت‌‌های الهی، از شما در خواست می‌کنم بدنهای خود را به عنوان قربانی زنده و مقدّس که پسندیدهٔ خداست، به او تقدیم کنید. عبادت روحانی و معقول شما همین است. ۲↵ هم‌شکل این جهان نشوید بلکه به ‌وسیلهٔ تجدید افکار، وجود شما تغییر شکل یابد تا بتوانید ارادهٔ خدا را تشخیص بدهید و آنچه را که مفید و پسندیده و کامل است، بشناسید.
۳↵ من به عنوان کسی‌که فیض خدا نصیبش شده است، به همهٔ شما می‌گویم دربارهٔ خود افکار اغراق‌آمیز نداشته باشید؛ بلکه به نسبت ایمانی که خدا به هر یک از شما داده است، خود را با اعتدال بسنجید. ۴همان‌طور که در یک بدن اعضای مختلف هست و تمام اعضا یک وظیفه ندارند،۵ما نیز اگرچه بسیاریم، در اتّحاد با مسیح، همهٔ ما یک بدن را تشکیل می‌دهیم و فرداًفرد نسبت به هم اعضای یکدیگریم. ۶بنابراین ما باید عطایای مختلفی را که خدا بر طبق فیض خود به ما داده است بکار ببریم: اگر عطیهٔ ما اعلام کلام خداست، باید آن را به فراخور ایمانی که داریم انجام دهیم. ۷اگر خدمت کردن است، باید خدمت کنیم. اگر تعلیم دادن است، باید تعلیم بدهیم. ۸اگر تشویق دیگران است، باید چنان کنیم. مرد بخشنده باید با سخاوت و مدیر، باید پرکار باشد و شخص مهربان با خوشی خدمت خود را انجام دهد.
۹↵ محبّت شما حقیقی و صمیمی باشد. از بدی بگریزید و به نیکی بچسبید. ۱۰↵ یکدیگر را با محبّت مسیحایی دوست بدارید و هرکس به دیگری بیشتر از خود احترام نماید. ۱۱با کوشش خستگی ناپذیر و با شوق و ذوق، خدا را خدمت کنید. ۱۲↵ امیدتان مایهٔ شادی شما باشد و در رنج و مصیبت صابر باشید و از دعا کردن خسته نشوید. ۱۳در رفع احتیاجات مقدّسین شرکت نمایید و همیشه مهمان‌‌نواز باشید.
۱۴برکت خدا را برای آنانی که به شما جفا می‌رسانند بخواهید، برای آنان طلب برکت کنید، نه لعنت. ۱۵با خوشحالان خوشحالی کنید و با ماتمیان ماتم نمایید. ۱۶تبعیض قایل نشوید، مغرور نباشید و از معاشرت با حقیران خودداری نکنید و خود را از دیگران داناتر نشمارید.
۱۷به هیچ‌کس به عوض بدی، بدی نکنید. مواظب باشید که تمام کارهای شما در نزد مردم نیکو باشد. ۱۸حتّی‌الامکان تا آنجا که مربوط به شماست با همهٔ مردم در صلح و صفا زندگی کنید. ۱۹ای دوستان عزیز، به هیچ وجه انتقام خود را نگیرید، بلکه آن را به مکافات الهی واگذار کنید، زیرا کتاب‌مقدّس می‌فرماید: خداوند می‌گوید: «من مجازات می‌کنم و من جزا خواهم داد. ۲۰بلکه اگر دشمن تو گرسنه است او را سیر کن و اگر تشنه است به او آب بده؛ زیرا این کار تو او را شرمنده می‌سازد.» ۲۱مغلوب بدی نشوید، بلکه بدی را با خوبی مغلوب سازید.

دیدگاهتان را بنویسید