سوم یوحنا

image_pdfimage_print
معرّفی کتاب
این نامه از طرف یک رهبر -‌پیر- کلیسا، به یک رهبر کلیسا به نام غایوس نوشته شده است. نویسنده از غایوس به‌خاطر کمک به سایر مسیحیان تشکّر و قدردانی نموده و در مورد شخصی به نام دیوترفس به او هشدار داده است.
تقسیم‌بندی کتاب
مقدّمه ۱‏-۴
قدردانی از غایوس ۵‏-۸
محکوم کردن دیوترفس ۹‏-۱۰
تعریف از دیمیتریوس ۱۱‏-۱۲
خاتمه ۱۳‏-۱۵