سوگنامه

image_pdfimage_print
معرّفی کتاب
کتاب سوگنامهٔ ارمیا مجموعهٔ پنج سوگنامه دربارهٔ ویرانی اورشلیم در سال ۵۸۶ قبل از میلاد و عواقب ناشی از آن مانند اسارت می‌باشد. ضمن نوای غم‌انگیزی که در سراسر کتاب به گوش می‌رسد، امید به آینده در سایهٔ توکّل به خدا نیز مشاهده می‌شود. این سوگنامه در روز سالگرد عزاداری ویرانی اورشلیم در سال ۵۸۶ قبل از میلاد در موقع مراسم خاص مذهبی توسط قوم یهود سراییده می‌شود.
تقسیم‌بندی کتاب
غمهای اورشلیم ۱‏:۱‏-۲۲
مجازات اورشلیم ۱‏:۲‏-۲۲
مجازات و امید ۱‏:۳‏-۶۶
اورشلیم در ویرانی ۱‏:۴‏-۲۲
طلب رحمت ۱‏:۵‏-۲۲