عبرانیان باب 3

image_pdfimage_print
برتری عیسی بر موسی
1بنابراین ای برادران من، ای مقدّسینی كه در دعوتی آسمانی شریک هستید، به عیسی كه رسول و كاهن اعظم ایمان ماست چشم بدوزید، 2تا بدانید چقدر به خدایی كه او را برای انجام این كار برگزید، وفادار بود، همان‌طور كه موسی نیز در تمام خانهٔ خدا وفادار بود. 3کسی‌که خانه‌ای بنا می‌کند، بیش از خود خانه سزاوار احترام است، به همین نحو عیسی نیز بیش از موسی شایسته احترام است. 4هر خانه البتّه سازنده‌ای دارد، امّا خدا سازندهٔ همهٔ چیزهاست. 5موسی در تمام خانهٔ خدا مانند یک خادم باوفا خدمت می‌کرد تا دربارهٔ پیامی كه بعدها می‌باید اعلام شود، شهادت دهد. 6امّا مسیح به عنوان فرزند و صاحب خانه‌ای وفادار است. ما آن خانه هستیم، به شرطی كه آن اعتماد و اطمینانی را كه به ما امید می‌بخشد تا به آخر محكم نگاه داریم.
آرامی قوم خدا
7زیرا چنانکه روح‌القدس می‌فرماید:
«امروز اگر صدای خدا را بشنوید،
8مانند زمانی‌که در بیابان سركشی می‌کردید، تمرّد نكنید.
در آن زمان نیاکان شما در بیابان مرا آزمودند.
9آری، نیاکان شما با وجود آنكه آنچه در چهل سال كرده بودم دیدند،
باز مرا امتحان كردند و آزمودند.
10به این سبب به آن قوم خشمگین شدم و گفتم:
افكار آنها منحرف است و هرگز راههای مرا نیاموختند
11و در خشم خود سوگند یاد كردم كه
آنها به آرامی من نخواهند رسید.»
12ای برادران من، مواظب باشید در میان شما كسی نباشد كه قلبی آن‌قدر شریر و بی‌ایمان داشته باشد كه از خدای زنده روی‌گردان شود. 13در عوض، برای آنكه هیچ‌یک از شما فریب گناه را نخورد و متمرّد نشود، باید همیشه تا زمانی‌که كلمهٔ «امروز» را بكار می‌بریم، یكدیگر را تشویق نمایید.14زیرا اگر ما اعتماد اولیهٔ خود را تا به آخر نگاه داریم با مسیح شریک هستیم،
15یا چنانکه كتاب‌مقدّس می‌فرماید:
«امروز اگر صدای او را بشنوید،
مانند زمانی‌که سركشی كردید، تمرّد نكنید.»
16چه كسانی صدای خدا را شنیدند و سركشی كردند؟ آیا همان كسانی نبودند كه با هدایت موسی از مصر بیرون آمدند؟ 17و خدا نسبت به چه كسانی مدّت چهل سال خشمگین بود؟ آیا نسبت به همان كسانی نبود كه گناه ورزیدند و در نتیجه اجسادشان در بیابانها افتاد؟ 18و خدا برای چه كسانی سوگند یاد كرد كه به آرامی او نخواهند رسید؟ مگر برای كسانی نبود كه به هیچ‌وجه حاضر نشدند به او توکّل نمایند؟ 19پس می‌بینیم كه بی‌ایمانی، مانع ورود آنها به آرامی موعود گردید.

دیدگاهتان را بنویسید