غلاطیان باب ۵

image_pdfimage_print
آزادی خود را حفظ کنید
۱↵ آری ما آزادیم، زیرا مسیح ما را آزاد کرد. پس در این آزادی استوار باشید و نگذارید که بار دیگر یوغ بندگی به گردن شما گذاشته شود.
۲ملاحظه کنید که من، پولس، با تأکید به شما می‌گویم اگر مختون شوید دیگر مسیح برای شما هیچ فایده‌ای ندارد! ۳بار دیگر تأکید می‌کنم: اگر کسی مختون شود، مجبور است از تمام احکام شریعت اطاعت نماید! ۴و شما که می‌کوشید به وسیلهٔ اجرای شریعت کاملاً نیک شمرده شوید، بدانید که ارتباط خود را با مسیح قطع کرده و از فیض خدا محرومید. ۵ما به وسیلهٔ روح‌القدس در انتظار انجام امید خود یعنی نیکی مطلق که از راه ایمان حاصل می‌شود به سر می‌بریم. ۶برای کسی‌که با مسیح عیسی متّحد است، داشتن یا نداشتن ختنه چیز مهمی نیست. آنچه اهمیّت دارد ایمان است که با محبّت عمل می‌کند.
۷شما خوب پیش می‌رفتید! چه کسی شما را منحرف ساخت تا حقیقت را دنبال نکنید؟ ۸این نوع تحریک از جانب آن کسی‌که شما را خوانده است، نمی‌تواند باشد! ۹«فقط خمیرمایهٔ کمی لازم است تا خمیر زیادی ور بیاید.» ۱۰من در اتّحاد با خداوند، اطمینان دارم که شما عقیدهٔ دیگری نخواهید داشت و آنکه مزاحم شماست، هرکه باشد به کیفر کارهای خود خواهد رسید.
۱۱و امّا من، ای برادران من، اگر -‌به قول بعضی‌ها- هنوز لزوم ختنه را اعلام می‌کنم، پس چرا باز هم جفا می‌بینم؟ اگر چنین کاری را می‌کردم دیگر کسی از پیام صلیب ناراحت نمی‌شد! ۱۲ای‌کاش آنانی که شما را با تعلیم ختنه مضطرب می‌سازند، ختنهٔ خود را کاملتر کرده، خویشتن را از مردی بیندازند.
۱۳↵ ای برادران من، شما به آزادی خوانده شده‌اید ولی نگذارید که این آزادی به بی‌بند و باری برای ارضای امیال جسمانی شما تبدیل گردد، بلکه با محبّت یکدیگر را خدمت کنید. ۱۴ زیرا تمامی شریعت در یک حکم خلاصه می‌شود: «همسایه‌ات را مانند جان خودت دوست بدار.» ۱۵امّا اگر با چنگ و دندان به جان هم بیفتید، حتماً یکدیگر را نابود خواهید ساخت.
ثمرات روح و کارهای طبیعت نفسانی
۱۶↵ مقصود من این است: اگر تحت فرمان روح‌القدس به سر ببرید به هیچ‌وجه خواهش‌های نفس را ارضا نخواهید کرد. ۱۷↵ زیرا تمایلات نفسانی برخلاف روح‌القدس و آرزوهای روح‌القدس برخلاف طبیعت نفسانی است و این دو مخالف یکدیگرند. به طوری که شما نمی‌توانید آنچه را دلتان می‌خواهد انجام دهید. ۱۸امّا اگر روح خدا شما را هدایت کند، شما در قید شریعت نیستید. ۱۹کارهای طبیعت نفسانی آشکارند: زنا، ناپاکی، هرزگی، ۲۰بت‌پرستی، افسونگری، دشمنی، ستیزه‌جویی، رَشک، خشم، خودخواهی، اختلافات، دسته‌بندی، حسادت، مستی، عیاشی و امثال اینها. ۲۱اکنون مانند گذشته به شما می‌گویم: کسانی‌که این چنین کارها را بجا آورند، در پادشاهی خدا نصیبی نخواهند داشت.
۲۲↵ امّا ثمره‌ای که روح‌القدس به بار می‌آورد: محبّت، خوشی، آرامش، بردباری، مهربانی، خیرخواهی، وفاداری، ۲۳↵ فروتنی و خویشتنداری است که هیچ قانونی که برخلاف چنین کارها باشد، وجود ندارد. ۲۴↵ و آنانی که متعلّق به مسیح عیسی هستند، طبیعت نفسانی را با هوسها و امیال آن مصلوب کرده‌اند. ۲۵اگر روح خدا منشاء زندگی ماست، او هم باید هادی زندگی ما باشد.۲۶خودپسند نباشیم و یکدیگر را نرنجانیم و بر یکدیگر حسادت نورزیم.