فلیمون

معرّفی کتاب
فِلیمُون یک مسیحی مشهور و احتمالاً عضو کلیسای کولسیه بوده است. او صاحب غلامی به نام اونیسیموس بود. این غلام از نزد ارباب خود فرار کرده بود و به نحوی با پولس که در آن موقع در زندان بود ملاقات کرده و مسیحی شده بود. نامهٔ پولس به فِلیمُون یک درخواست از اوست که این غلام را که اکنون پولس به نزد او برگردانیده است، نزد خود بپذیرد امّا نه مانند یک غلام بخشیده شده، بلکه مانند یک برادر مسیحی.
تقسیم‌بندی کتاب
مقدّمه ۱‏-۳
تعریف از فِلیمُون ۴‏-۷
درخواست برای اونیسیموس ۸‏-۲۲
خاتمه ۲۳‏-۲۵
اشتراک گذاری :
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

پاسخ دهید