لاویان

image_pdfimage_print
معرّفی کتاب
کتاب لاویان، شرح مقرّرات پرستش و مراسم مذهبی قوم کهن اسرائیل و دستوراتی برای کاهنانی که مسئول انجام مراسم و قوانین بودند، می‌باشد.
موضوع اصلی کتاب، قدّوسیّت خداست و اینکه قوم او در عبادت و زندگی باید از چه روشهایی پیروی کنند تا رابطه‌شان با او که «خدای قدّوس اسرائیل» است، حفظ شود.
مشهورترین کلمات این کتاب در فصل ۱۸‏:۱۹ می‌باشد که عیسی آن را دومین و بزرگترین حکم خواند: «همسایهٔ خود را مانند جان خود دوست بدار.»
تقسیم‌بندی کتاب
قوانین هدایا و قربانی‌ها ۱‏:۱- ۳۸‏:۷
دستگذاری هارون و پسرانش به مقام کهانت ۸: ۱‏-۱۰: ۲۰
قوانین مربوط به آداب و رسوم پاکی و ناپاکی ۱‏:۱۱- ۱۵: ۳۳
روز کفّاره ۱۶: ۱- ۳۴
قوانین دربارهٔ تقدس در زندگی و پرستش ۱‏:۱۷- ۳۴‏:۲۷

دیدگاهتان را بنویسید