متی

image_pdfimage_print
معرّفی کتاب
انجیل متّی بشارت می‌دهد که عیسی نجات‌دهندهٔ موعودی است که خدا به وسیلهٔ او به تمام وعده‌های خود در عهد عتیق وفا نموده و آنها را به عمل آورده است. این بشارت، فقط برای قوم یهود نیست، بلکه برای تمام مردم دنیاست.
متّی با دقّت خاصّی انجیل خود را با تولّد عیسی مسیح شروع می‌کند و با تعمید و آزمایش‌های او ادامه می‌دهد. سپس به موعظه‌ها و تعالیم و معجزات او در نواحی جلیل می‌پردازد. سپس وقایع مسافرتهای مسیح از جلیل به اورشلیم و در آخر، واقعهٔ هفتهٔ آخر مسیح و مصلوب شدن و قیام او از مردگان را شرح می‌دهد. این انجیل عیسی را معلّم بزرگی معرّفی می‌کند که می‌تواند قوانین خدا را تشریح و تفسیر نماید و دربارهٔ ملکوت خدا تعلیم دهد.
متّی تعالیم عیسی مسیح را در این انجیل به پنج قسمت تقسیم می‌کند:
۱- موعظهٔ سر کوه که شامل شخصیّت، وظایف، امتیازات و سرنوشت شهروندان پادشاهی آسمان می‌باشد (فصلهای ۵‏-۷)
۲- دستورات به دوازده شاگرد دربارهٔ مأموریت آنان (فصل ۱۰)
۳- مثلها دربارهٔ ملکوت خدا (فصل ۱۳)
۴- تعالیم دربارهٔ شاگرد بودن (فصل ۱۸)
۵- دربارهٔ پایان زمان حاضر و آمدن ملکوت خدا (فصلهای ۲۴ و ۲۵)
تقسیم‌بندی کتاب
شجره‌نامه و تولّد عیسی مسیح ۱‏:۱‏-۲۳‏:۲
رسالت یحیای تعمید‌دهنده ۱‏:۳‏-۱۲
تعمید و آزمایشهای عیسی ۱۳‏:۳‏-۱۱‏:۴
خدمات عمومی عیسی در جلیل ۱۲‏:۴‏-۳۵‏:۱۸
از جلیل تا اورشلیم ۱‏:۱۹‏-۳۴‏:۲۰
هفتهٔ آخر در اورشلیم و اطراف آن ۱‏:۲۱‏-۶۶‏:۲۷
رستاخیز و ظهور عیسی ۱‏:۲۸‏-۲۰

دیدگاهتان را بنویسید