مرقس

image_pdfimage_print
معرّفی کتاب
انجیل مرقس با پیام خبرخوش دربارهٔ عیسی مسیح پسر خدا آغاز می‌شود. در انجیل مرقس عیسی به عنوان مرد عمل و اختیار تصویر شده، اختیارات او در تعالیم، در تسلّط داشتن بر ارواح خبیث و در بخشش گناهان مردم مشاهده می‌شود. عیسی، دربارهٔ خودش به عنوان (پسر انسان) سخن می‌گوید که به زمین آمده تا جان خود را در راه نجات گناهکاران فدا سازد و آنها را آزاد و رستگار نماید.
مرقس خیلی آشکارا و صریح عیسی را از روی کارهایش معرّفی می‌کند و در مقابل، بر گفتار و تعالیم وی زیاد تکیه نمی‌کند. پس از مقدّمه‌ای کوتاه دربارهٔ یحیای تعمیددهنده، تعمید یافتن عیسی و آزمایشهای او، فوراً به رسالت عیسی در شفای مریضان و تعالیم او می‌پردازد. هرچه زمان می‌گذرد، شاگردان او بیشتر او را درک می‌کنند و از طرفی دشمنی‌ها از طرف مخالفان عیسی شدیدتر می‌شود. در فصلهای آخر شرح کارها و وقایع هفته آخر زندگی عیسی بر روی زمین به ویژه ماجرای مصلوب شدن او و سپس رستاخیزش را بیان می‌کند.
تقسیم‌بندی کتاب
آغاز انجیل ۱‏:۱‏-۱۳
خدمات عمومی عیسی در جلیل ۱۴‏:۱‏-۵۰‏:۹
از جلیل تا اورشلیم ۱‏:۱۰‏-۵۲
هفته آخر در اورشلیم و اطراف آن ۱‏:۱۱‏-۴۷‏:۱۵
رستاخیز عیسی ۱‏:۱۶‏-۸
ظهور و صعود عیسی بعد از زنده شدن ۹‏:۱۶‏-۲۰

دیدگاهتان را بنویسید