مزامیر باب 149

image_pdfimage_print
سرود ستایش
1خداوند را سپاس باد!
برای خداوند سرودی تازه بسرایید
و در برابر جماعت ایمانداران نام او را بستایید.
2ای بنی‌اسرائیل، به‌خاطر آفریدگار خود شاد باشید.
ای ساکنان صهیون، به‌خاطر پادشاه خود شادمان باشید.
3با رقص نام او را ستایش کنید
و با نوای عود و بربط او را بپرستید.
4زیرا خداوند از قوم خود خشنود است
و فروتنان را پیروز و سرفراز می‌سازد.
5مؤمنینش به جلال او فخر کنند
و در بسترهای خود برای او سرود شادمانی بسرایند.
6‏-7خدا را با صدای بلند ستایش کنند
و شمشیرهای دو دَم را در دست بگیرند،
تا اقوام و مردم خدانشناس را مجازات کنند.
8پادشاهانشان را با زنجیر
و فرمانروایان آنها را با پای بندهای آهنین ببندند
9و طبق فرمان خداوند آنها را مجازات کنند.
این افتخاری است برای همهٔ مؤمنین او.
خداوند را سپاس باد!

دیدگاهتان را بنویسید