مزامیر باب ۵۱

image_pdfimage_print
سرود داوود، بعد از اینکه ناتان با او در مورد گناهش با بتشبع صحبت کرد.
دعای اعتراف و طلب آمرزش
۱↵ خدایا به‌خاطر محبّت پایدار خود
بر من رحم کن،
و از روی کرم بی‌پایانت
گناهان مرا ببخش.
۲↵ مرا از گناهانم شست‌وشو ده
و از خطاهایم پاک ساز.
۳من به گناهان خود اعتراف می‌کنم
و خطاهایی را که کرده‌‌ام در نظر دارم.
۴من علیه تو ای خداوند،
بلی تنها علیه تو گناه کرده‌‌ام،
و آنچه را که در نظر تو بد است، انجام داده‌ام.
اینک تو حق داری که مرا داوری نموده، محکوم سازی.
۵من از روزی که به دنیا آمدم گناهکار بودم،
از همان لحظه‌ای که نطفه‌ام در رحم مادرم بسته شد، به گناه آلوده بودم.
۶تو طرفدار صداقت و راستی هستی،
پس فکر مرا از حکمت پُر ساز.
۷گناه مرا از من دور کن تا پاک شوم.
مرا بشوی تا از برف سفیدتر گردم.
۸بگذار تا صدای خوشی و لذّت را بشنوم؛
با وجودی که مرا کوبیده‌ و خُرد کرده‌ای،
بار دیگر شاد خواهم بود.
۹از گناهانم چشم بپوش
و خطاهایم را ببخش.
۱۰↵ خدایا، دل پاک در من بیافرین
و باطنم را با روح راستی تازه گردان.
۱۱مرا از حضور خود مران
و روح پاکت را از من مگیر.
۱۲شادی نجات را به من بازگردان
و شوق اطاعت از اوامرت را در من ایجاد نما.
۱۳آنگاه احکام تو را به خطاکاران خواهم آموخت
و آنان به سوی تو باز خواهند گشت.
۱۴ای خدایی که نجات‌دهندهٔ من هستی، مرا از خونریزی دور کن،
تا زبانم بار دیگر سرود عدالت تو را بسراید.
۱۵خداوندا، به من قدرت بیان عطا فرما
تا تو را ستایش کنم.
۱۶تو قربانی نخواستی،
وگرنه تقدیم می‌کردم.
قربانی‌های سوختنی را نمی‌پسندی،
۱۷خدایا، قربانی من، دل شکستهٔ من است،
تو دل شکسته و روح توبه‌کار را خوار نخواهی شمرد.
۱۸خداوندا، بر صهیون لطف کن
و دیوارهای اورشلیم را دوباره بنا نما.
۱۹آنگاه از قربانی‌های کامل و مناسب خشنود خواهی شد
و قربانی‌های سوختنی
و گاوها بر قربانگاه، قربانی خواهند شد.