مزامیر باب ۵۹

image_pdfimage_print
سرود داوود، بعد از اینکه شائول مردانی را فرستاد تا خانهٔ او را جهت کشتنش زیر نظر داشته باشند
دعا برای امنیّت و رهایی
۱خدای من، مرا از دشمنانم برهان
و از آنانی که به من حمله می‌کنند، محافظت فرما.
۲مرا از دست شریران رهایی ده
و از چنگال مردمان خونریز برهان.
۳ببین چگونه برای کشتن من کمین کرده‌اند
و بدون اینکه گناهی از من سر زده باشد
علیه من همدست شده‌اند.
۴خداوندا، درحالی‌که من هیچ ضرری به آنها نرسانده‌ام
و گناهی ندارم، برای قتل من نقشه کشیده‌اند. پس حال مرا ببین و به کمکم بشتاب.
۵ای خداوند متعال و ای خدای اسرائیل،
ای خدای اسرائیل بیا و خودت ببین،
بیا و این کافران را به سزای کارهایشان برسان
و به هیچ‌یک از آنان رحم نکن.
۶آنها هر شب برمی‌گردند
و مانند سگ زوزه می‌کشند و در شهر می‌گردند.
۷فریاد می‌زنند و تهدید و توهین می‌کنند.
زبانشان مانند شمشیر بُرنده است
و فکر می‌کنند کسی صدای آنها را نمی‌شنود.
۸امّا تو ای خداوند، به آنها می‌خندی
و همهٔ کافران را مسخره می‌کنی.
۹ای خدا، من به قدرت تو اطمینان دارم،
زیرا تو پناهگاه من هستی.
۱۰خدای من با محبّت پایدار خود پیشاپیش من خواهد رفت
و مرا شاهد بر شکست دشمنانم خواهد گردانید.
۱۱ای خداوند که سپر ما هستی، آنها را یکباره از بین نبر،
مبادا قوم من این درس عبرت را بزودی فراموش کنند،
بلکه با قدرت خویش آنها را پراکنده و پریشان ساز.
۱۲کلمات آنها پُر از شرارت است و گناه از لبهای آنها جاری است.
آنها را در غرور خودشان گرفتار کن،
چون هرچه می‌گویند دروغ و دشنام است.
۱۳آنها را در خشم خود
کاملاً نابود کن،
تا همه بدانند که خدای بنی‌اسرائیل
فرمانروای سراسر جهان است.
۱۴آنها هر شب برمی‌گردند
و مانند سگ زوزه می‌کشند و در شهر می‌گردند.
۱۵برای سیر کردن شکم خود در هر جا پرسه می‌زنند
و اگر چیزی به دست نیاورند، خُرناس می‌کشند.
۱۶↵ امّا من قدرت تو را خواهم سرایید،
و بامدادان با صدای بلند، محبّت پایدار تو را خواهم سرایید.
زیرا سرپناه من هستی
و در هنگام سختی‌ها، پناهگاه من بوده‌ای.
۱۷ای قدرت من، من برای تو سرود شکرگزاری خواهم خواند.
زیرا تو ای خدا، سنگر من هستی
و خدایی که محبّت پایدارت را به من نشان داده‌ای.

دیدگاهتان را بنویسید