مزامیر باب 82

image_pdfimage_print
سرود آساف
خدا داور عالی
1خدا در دادگاه آسمانی خود بر مسند قضاوت نشسته
قاضیان را محاکمه می‌نماید.
2«تا به کی با بی‌عدالتی داوری می‌کنید
و از ظالمان طرفداری می‌نمایید؟
3از حق بیچارگان و یتیمان دفاع کنید،
و با محتاجان و درماندگان با انصاف رفتار کنید.
4آنان را از چنگ ظالمان برهانید.
5«شما احمق و نادان هستید
و در جهالت به سر می‌برید،
بنابراین عدالت و انصاف در جهان از بین رفته است.
6من شما را ‘خدایان’
و ‘پسران خدای متعال’ خطاب کردم،
7امّا شما مانند انسانهای دیگر خواهید مُرد
و همچون سایر رهبران از دنیا خواهید رفت.»
8خدایا، بیا و جهان را داوری فرما،
زیرا اختیار همهٔ اقوام جهان در دست توست.

دیدگاهتان را بنویسید