مزامیر باب 96

image_pdfimage_print
خداوند، پادشاه و داور جهان
(اول تواریخ 23‏:16‏-33)
1برای خداوند سرودی تازه بسرایید،
تمام مردم جهان برای خداوند سرود بخوانند.
2برای خداوند سرود بخوانید و او را پرستش نمایید،
کارهای نیکوی او را هر روز اعلام نمایید و بگویید که او ما را نجات داده است.
3جلال و شکوه او را به همهٔ اقوام جهان بیان کنید
و کارهای شگفت‌انگیز او را به همهٔ مردم بگویید.
4خداوند بزرگ و سزاوار پرستش است،
همه باید او را با شایستگی کامل پرستش کنند، او برتر از تمام خدایان است.
5خدایان اقوام دیگر فقط بُت هستند،
امّا خداوند، آفرینندهٔ آسمانهاست.
6شکوه و جلال از آن او
و قدرت و جمال در معبد بزرگ اوست.
7ای اقوام روی زمین، خداوند را ستایش کنید
و جلال و قدرت او را بستایید.
8نام پُر شکوه او را ستایش نمایید،
با هدایای خود به معبد بزرگ او بیایید.
9ای تمامی مردم زمین، خداوند را در لباس پرهیزکاری بپرستید
و با لرز در حضور او سجده کنید.
10به همهٔ اقوام جهان بگویید:
«خداوند پادشاه است. زمین محکم و استوار است و تکان نخواهد خورد.
او مردم را از روی انصاف داوری خواهد کرد.»
11آسمان و زمین شادی کنند.
دریا و هرچه در آن است به خروش آید.
12کشتزارها و هرچه در آنهاست شادمان گردند
و درختان جنگل از خوشی فریاد زنند،
13وقتی‌که خداوند برای داوری می‌آید.
خداوند مردم را با عدالت
و انصاف داوری خواهد نمود.

دیدگاهتان را بنویسید