نحمیا

image_pdfimage_print
معرّفی کتاب
موضوع اصلی کتاب نحمیا، ادامهٔ مطالبی است که در کتاب عزرا شروع شده بود؛ یعنی بنای جامعه‌ای متشکل از قوم خدا. در این زمان، معبد بزرگ ساخته شده و پرستش خدا به صورت مرتب انجام می‌گرفت. در چنین شرایطی بود که قوم، نیاز مبرمی به مکانی امن برای زندگی داشت. شرح واقعهٔ بازسازی دیوار اورشلیم، با وجود مخالفت‌های بسیار، موضوعی است که در این کتاب بیان گردیده است.
کتاب نحمیا را می‌توان به چهار قسمت تقسیم کرد:
-‌بازگشت نحمیا به اورشلیم برای حکمرانی بر یهودا به دستور شاهنشاه پارس.
-‌بازسازی دیوار اورشلیم تحت رهبری نحمیا.
-‌قرائت جدّی قوانین الهی و اعتراف مردم به گناهانشان.
-‌سایر کارهای نحمیا به عنوان حاکم یهودا.
یکی از قسمت‌های مهم و درخشان کتاب، توکّل کامل نحمیا به خدا و دعاهای پی‌درپی او می‌باشد.
بعد از بازگشت قوم از تبعید و اولین مرتبه که کلام خدا برای همگان قرائت شد، در این کتاب چنین می‌خوانیم: «آنگاه مردم به خانه‌هایشان رفتند و با شادمانی خوردند و نوشیدند و آنچه را که داشتند با دیگران قسمت کردند، زیرا آنچه را که برای ایشان خوانده شده بود، فهمیدند.» (۱۲‏:۸)
تقسیم‌بندی کتاب
بازگشت نحمیا به اورشلیم ۱‏:۱‏-۲۰‏:۲
بازسازی دیوار اورشلیم ۱‏:۳‏-۷۳‏:۷
خواندن قوانین و تجدید پیمان ۱‏:۸‏-۳۹‏:۱۰
سایر کارهای نحمیا ۱‏:۱۱‏-۳۱‏:۱۳
اشتراک گذاری :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

دیدگاهتان را بنویسید