کارهای رسولان

معرّفی کتاب
کتاب کارهای رسولان ادامهٔ انجیل لوقا می‌باشد. مقصود عمدهٔ این کتاب این است که بگوید، چگونه پیروان اوّلیه عیسی به وسیلهٔ روح‌القدس هدایت شدند و خبرخوش دربارهٔ او را در اورشلیم، یهودیه، سامره و تا دورافتاده‌ترین نقاط جهان منتشر کردند. (۸‏:۱) این کتاب شرح شروع مسیحیّت در بین یهودیان است و اینکه چگونه این ایمان در سراسر جهان و برای همهٔ مردم دنیا ممکن شد. نویسنده سعی دارد که خوانندگان خود را مطمئن سازد که مسیحیان یک گروه سیاسی برای واژگون کردن امپراتوری روم نیستند؛ و مسیحیّت تکمیل کنندهٔ مذهب یهود است.
کتاب کارهای رسولان را برحسب تأثیر خبرخوش دربارهٔ عیسی و تأسیس کلیسا در آن نواحی، می‌توان به سه قسمت تقسیم کرد:
۱- شروع حرکت مسیحی در اورشلیم بعد از صعود عیسی به آسمان
۲- توسعه و گسترش آن در سایر قسمت‌های سرزمین فلسطین
۳- نشر و توسعه آن در ناحیهٔ دریای مدیترانه و تا روم
یکی از نکات برجسته و مهم کتاب کارهای رسولان کار روح‌القدس است که روز پنتیکاست در اورشلیم به شاگردان نازل شد و رفته‌رفته با هدایت روح‌القدس، رهبران قدرت یافته و کلیسای مسیح را بنا نهادند. پیام مسیحیان اوّلیه در چند موعظه خلاصه شده و آنچه که در این کتاب ثبت شده، قدرت این پیام را در زندگی ایمانداران و پیروان کلیسا و پرستش آنان، نشان می‌دهد.
تقسیم‌بندی کتاب
آمادگی برای شهادت دادن ۱‏:۱‏-۲۶
الف – آخرین فرمان و وعدهٔ عیسی ۱‏:۱‏-۱۴
ب – جانشین یهودا ۱۵‏:۱‏-۲۶
شهادت در اورشلیم ۱‏:۲‏-۳‏:۸
شهادت در یهودیه و سامره ۴‏:۸‏-۲۵‏:۱۲
رسالت پولس ۱‏:۱۳‏-۳۱‏:۲۸
الف – اولین سفر بشارتی ۱‏:۱۳‏-۲۸‏:۱۴
ب – شورای اورشلیم ۱‏:۱۵‏-۳۵
ج – دومین سفر بشارتی ۳۶‏:۱۵‏-۲۲‏:۱۸
د – سومین سفر بشارتی ۲۳‏:۱۸‏-۱۶‏:۲۱
ه – پولس در زندان اورشلیم، قیصریه و روم ۱۷‏:۲۱‏-۳۱‏:۲۸
اشتراک گذاری :
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

پاسخ دهید